Articles published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2011

Vilmos József Kolumbán --- 2011
In: Református Szemle 104 (2011), 637-650
Botond Péter Koppándi --- 2011
In: Keresztény Magvető 117 (2011), 13-25
István Pásztori-Kupán --- 2011
In: Revista Ecumenică Sibiu 3 (2011), 25-34
Sándor Kovács --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 369-384
Sándor Kovács --- 2011
In: Református Szemle 104 (2011), 423-439
Csaba Balogh --- 2011
In: Igazság és élet 4 (2011), 645-656
Sándor Béla Visky --- 2011
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis 2011 (2011), 15-44

A Total Eclipse of God. Notes to the Theology of Dorothee Sölle. Sölle’s world of ideas would be profoundly true, and would carry much more weight in the attempts made for the renewal of theology, if she had consistently kept the non-commutative order of cause (God) and effect (intellect), instead of carelessly mixing the two. Because it is true that the gospel preached in this spiritually disintegrated, indifferent age, an age that questions with virtuosity the very meaning of existence, should give prominent place to the relation of intellect and personality to God.

Tamás Juhász --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 259-275
Botond Péter Koppándi --- 2011
In: Keresztény Magvető 117 (2011), 13-25
Elek Rezi --- Kolozsvár · 2011
In: Ungvári Zrínyi Imre, Veress Károly Válságtapasztalatok és etikai távlatok (University Press of Cluj-Napoca 2011), 185-194

2010

Elek Rezi --- 2010
In: Keresztény Magvető 116 (2010), 276-289
Michielsen, May --- 2010
,
Wim --- 2010
,
Leen --- 2010
In: Összetartozásban: A Kontextuális segítésről (2010), 9-15
Dezső Kállay --- Debrecen · 2010
In: Peres Imre Kezdetben volt az Ige. Tanulmánykötet Lenkeyné Semsey Klára tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2010), 77-95
Vilmos József Kolumbán --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 287-308
István Pásztori-Kupán --- 2010
In: Református Szemle 103 (2010), 496-509
Vilmos József Kolumbán --- 2010
In: Református Szemle 103 (2010), 636-648
István Pásztori-Kupán --- Grand Rapids · 2010
In: Dennison, James T. Reformed Confessions of the 16th and 17th Centuries in English Translation 2 (Reformation Heritage Books 2010), 132-139
István Pásztori-Kupán --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 195-218
István Pásztori-Kupán --- 2010
In: Keresztény Szó 21/5 (2010), 19-26
Botond Péter Koppándi --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 149-160
Csaba Balogh --- 2010
In: Református Szemle 103 (2010), 577-604

Az ószövetségi Izrael számára Egyiptom volt az az afrikai ország, amellyel JHVH választott népének történelme hosszú időn át a legszorosabb értelemben összeszövődött. De egyiptomi közvetítéssel Izrael az afrikai térség több más népcsoportjával is igen közeli kapcsolatba került. A bibliai szerzők Egyiptom mellett leggyakrabban annak déli szomszédját, Kús földjét emlegetik. Kús földje és népe a maga etnikai és földrajzi sajátosságaival belső Afrika egzotikus világát jelképezte a Kánaán térségében élő emberek számára.

Vilmos József Kolumbán --- 2010
In: Magyar Református Nevelés XI (2010), 54-69
István Pásztori-Kupán --- 2010
In: Studia Theologica Debrecinensis 3 (2010), 77-94
Sándor Béla Visky --- 2010
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis (2010), 44-53

The spiritual atmosphere can be pure and impure, life nourishing or stifling. The physical atmosphere can also be pure or polluted, life nourishing or stifling. In this context pure air means the abundance of man’s physical living conditions, the pureness and the absence of harm in the whole ecological system, ensuring man’s living space. It also means the balance, which has to exist between the food- and energy resources of our planet for the daily needs of its 7 billion inhabitants.

Elek Rezi --- 2010
In: Keresztény Magvető 116 (2010), 5-21
Dezső Kállay --- Kolozsvár · 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (Protestant Theological Institute 2010), 103-122
Elek Rezi --- 2010
In: Keresztény Magvető 116 (2010), 363-376
Botond Péter Koppándi --- Kolozsvár · 2010
In: Unitárius Kalendárium (Erdélyi Unitárius Egyház 2010), 48-50
Sándor Kovács --- Gyulafehérvár · 2010
In: Geneza şi semnificaţiile ideii de toleranţă religioasă în Principatul Transilvaniei (secolele XVI–XVIII) (Altip 2010), 191-206
Elek Rezi --- Kolozsvár · 2010
In: Gondolat-kísérletek Szabédi László életművében (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 2010), 57-83
Dezső Buzogány --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 261-272
István Pásztori-Kupán --- 2010
In: Református Szemle 103 (2010), 276-292
Tamás Juhász --- Leiden · 2010
In: Beek, Abraham van de Freedom of Religion (Brill Academic Publishers 2010), 31-41
Tímea Benkő --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 161-178
Botond Péter Koppándi --- 2010
In: Keresztény Magvető 116 (2010), 413-434
Tamás Juhász --- Leiden · 2010
In: Borght, Eduardus van der The Unity of the Church. A Theological State of the Art and Beyond (Brill Academic Publishers 2010), 43-50
Csaba Balogh --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 9-31

Isten, aki megbán valamit, aki változtat egy korábbi döntésén – egyike azoknak a különös képzeteknek, amelyeket egyik holland professzor ilyen cím alatt foglalt össze tanulmányában: „Isten árnyoldalai az Ószövetségben”. Ezek a képek jelentős szerepet játszanak abban, hogy sok mai bibliaolvasó közelebb érzi magához azt az Újszövetséget, amelyben Jézus Istennek a „fényesebb” arcát jelentette ki. De mit jelent az, hogy Isten megbán valamit? Egyáltalán használhatjuk-e ezt a kifejezést Istennel kapcsolatban? Nem zárja-e ki tökéletessége azt, hogy ő bármit is megbánjon?

István Pásztori-Kupán --- Gyulafehérvár · 2010
In: Geneza şi semnificaţiile ideii de toleranţă religioasă în Principatul Transilvaniei (secolele XVI–XVIII) (Altip 2010), 19-41
Zoltán Adorjáni --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 57-74
Sándor Kovács --- 2010
In: Keresztény Magvető 116 (2010), 124-144
Zsolt Kozma --- 2010
In: Pannonhalmi Szemle 18 (2010), 7-19
Vilmos József Kolumbán --- Pécs · 2010
In: Kupa László Vándorló kisebbségek. Etnikai migrációs folyamatok Közép-Európában történeti és jelenkori metszetben. Tanulmányok (Pécsi Tudományegyetem 2010), 80-90
István Pásztori-Kupán --- 2010
In: Studii Teologice (2010), 29-52
Zoltán Adorjáni --- 2010
In: Cercetări Biblice 4 (2010), 52-62
Zsolt Kozma --- Kolozsvár · 2010
In: Tegnap, ma és örökké (Erdélyi Református Egyházkerület 2010), 126-130
Elek Rezi --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 243-258
Jenő Kiss --- 2010
In: Református Szemle 103 (2010), 461-472
Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2010
In: Brandes, Dieter, Grajdian, Vasile, Olga Lukacs Kurze Geschichte der Kirchen und Religionsgemeinschaften in Siebenbürgen. Healing of Memories. Brücke zwischen Kirchen, Kulturen und Religionen (University Press of Cluj-Napoca 2010), 149-174
Sándor Kovács --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 273-285
István Pásztori-Kupán --- 2010
In: Református Szemle 103 (2010), 372-382

Pages