Articles published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2012

Zsolt Kozma --- Kolozsvár · 2012
In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások (Erdélyi Református Egyházkerület 2012), 48-50
Csaba Balogh --- 2012
In: Sacra Scripta 10 (2012), 147-176

According to Gen 1, the “classical” story of the origin of humanity, God began and finished the creation of man on the sixth day. In this view, creation is a one-time divine act dated to the dawn of history. Psalm 139,13-16 provides an alternative concept regarding human origins. The ideas permeating this Psalm are less widespread in the Bible, and they were far less influential for later theological works than the classical biblical accounts of creation. Nonetheless, these anthropological notions appear to be firmly rooted in folk religion.

Elek Rezi --- 2012
In: Református Szemle 105 (2012), 580-588
Sándor Béla Visky --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 245-255
Elek Rezi --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 295-306
György Papp --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 69-95
Zsolt Kozma --- Kolozsvár · 2012
In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások (Erdélyi Református Egyházkerület 2012), 51-58
Vilmos József Kolumbán --- Pécs · 2012
In: Kupa L. Együttélés és együttműködés. Interetnikus kooperáció Közép Európában. Tanulmányok (Virágmandula Kft 2012), 69-81
Csaba Balogh --- 2012
In: Orpheus Noster 4 (2012), 26-50

Bár Ézs 19,16-25-t gyakran a késő fogság utáni időszak eszkatologikus próféciáival hozzák kapcsolatba, a prófécia szövegének, teológiájának és lehetséges történelmi hátterének vizsgálata arra indít, hogy megkérdőjelezzük ezt a feltételezést. Ézs 19-ben nem egyszerűen „univerzalizmusról” van szó, hanem ennek a JHVH világuralmát valló képzetnek arról a formájáról, amely a JHVH-nak való szolgálatot és az idegen népekhez való viszonyát nem eszkatologikus, hanem történeti keretek között képzeli el (vö. pl. 19,23: „szolgálni fogja Egyiptom Asszíriát”).

Jenő Kiss --- 2012
In: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 124 (2012), 369-384

In the last confession of Jeremiah, Jer 20,7–18, the individual complaint in vv. 7–13 and the poem of vv. 14–18 appear to have been put side by side without any obvious connection. The present study seeks to establish the relationship between these pericopes. A closer analysis of the complaint from a literary critical point of view suggests that vv. 7a.8–9 form the basic layer of the pericope, while vv. 10.12 and 11.13 should be considered as later expansions. Vv.

2011

István Pásztori-Kupán --- Kolozsvár · 2011
In: Ungvári Zrínyi Imre, Veress Károly Válságtapasztalatok és etikai távlatok (Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2011), 129-141
Szabolcs Czire --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 159-169
István Pásztori-Kupán --- 2011
In: Református Szemle 104 (2011), 183-194
Elek Rezi --- 2011
In: Faith and Freedom 64 (2011), 34-43
Vilmos József Kolumbán --- 2011
In: Református Szemle 104 (2011), 637-650
István Pásztori-Kupán --- 2011
In: Revista Ecumenică Sibiu 3 (2011), 423-434
Vilmos József Kolumbán --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 387-399
Sándor Kovács --- 2011
In: Református Szemle 104 (2011), 423-439
György Papp --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 297-325
Zoltán Adorjáni --- 2011
In: Református Szemle 104 (2011), 157-167
Zoltán Adorjáni --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 185-195
István Pásztori-Kupán --- 2011
In: Református Szemle 104 (2011), 286-303
Sándor Béla Visky --- 2011
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis 2011 (2011), 15-44

A Total Eclipse of God. Notes to the Theology of Dorothee Sölle. Sölle’s world of ideas would be profoundly true, and would carry much more weight in the attempts made for the renewal of theology, if she had consistently kept the non-commutative order of cause (God) and effect (intellect), instead of carelessly mixing the two. Because it is true that the gospel preached in this spiritually disintegrated, indifferent age, an age that questions with virtuosity the very meaning of existence, should give prominent place to the relation of intellect and personality to God.

István Pásztori-Kupán --- 2011
In: Credo 17/2 (2011), 15-23
Botond Péter Koppándi --- Kolozsvár · 2011
In: Jakabffy Tamás Unitárius Kalendárium (Erdélyi Unitárius Egyház 2011), 98-104
Sándor Béla Visky --- Kolozsvár · 2011
In: Veress Károly, Ungvári Zrínyi Imre Válságtapasztalatok és etikai távlatok (Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2011), 215-224
Kató Szabolcs Ferencz --- 2011
In: Vallástudományi Szemle 7 (2011), 38-53

A Dávid és Góliát-elbeszélés ókori szövegtanúi között nagy eltérések vannak, ti. a Codex Vaticanus (LXXB) egy jóval rövidebb tudósítást tartalmaz Góliát legyőzéséről. A 12–31; 41; 48b; 50; 55–58 versek hiányoznak a LXXB 17. fejezetéből, melyeket csak a masszoréta szöveg (MSZ) tartalmaz: . Ezzel kapcsolatosan felmerül a kérdés: melyik a régebbi olvasat? Hogyan és miért jön létre ekkora eltérés? A tanulmány ezekre a kérdésekre keresi a választ, és közöl egy új magyarázati lehetőséget.

Dezső Buzogány --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 401-407
Vilmos József Kolumbán --- Pécs · 2011
In: Kupa László Görbe háttal. Interetnikus konfliktusok Közép-Európában a múltban és a jelenben (Virágmandula Kft 2011), 25-38
Csaba Balogh --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 11-36

A tanítványság intézménye rendkívüli jelentőséggel bír az Újszövetség szempontjából. De vajon van-e valamilyen nyoma ennek az intézménynek a hellenista világon túl? Beszélhetünk-e tanítványságról az Ószövetségben? Játszott-e valamiféle szerepet az Ószövetség abban, hogy a tanítványság ilyen formát öltött a zsidóságon belül?

Bálint Károly Zabán --- 2011
In: Irish Biblical Studies 29 (2011), 31-52
Tímea Benkő --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 327-339
István Pásztori-Kupán --- Debrecen · 2011
In: Fekete Károly, Kustár Zoltán, Kovács Ábrahám Átjárható határok. Ünnepi kötet dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára (Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2011), 351-369
Zoltán Adorjáni --- Debrecen · 2011
In: Peres Imre Kezdetben volt az Ige. Tanulmánykötet Lenkeyné Semsey Klára tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2011), 251-294
Zsolt Kozma --- Kolozsvár · 2011
In: Erdélyi Református Naptár a 2010. évre (Erdélyi Református Egyházkerület 2011), 55-61
Sándor Kovács --- 2011
In: Keresztény Magvető 117 (2011), 418-425
Csaba Balogh --- 2011
In: Cercetări Biblice 5 (2011), 19-30

Compared with the classical stories about the creation of humanity in Gen 1-2, Ps 139:13-16 is a remarkable text exposing some interesting details about variant Israelite concepts regarding human origins. One of those is the idea that divine creation transcends the repetitive processes of birth. It is argued that the Hebrew term, קנה has strong mythological connotations here as well as in other places in the Old Testament. סכך should most likely be correlated with נסך, which is clarified in closely related contexts such as Prov 8:23 and Ps 2:6.

Botond Péter Koppándi --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis (2011), 211-241
Botond Péter Koppándi --- 2011
In: Keresztény Magvető 117 (2011), 13-25
Dezső Kállay --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 111-129
István Pásztori-Kupán --- 2011
In: Credo 17/4 (2011), 71-74
Kató Szabolcs Ferencz --- 2011
In: Ugarit-Forschungen 43 (2011), 257-272
Kató Szabolcs Ferencz --- Budapest · 2011
In: Szávay László Vidimus enim stellam eius (Károli Gáspár Református Egyetem - L'Harmattan Kiadó 2011), 207-212

A Deut 32,24-et nagyon gyakran úgy tekintik, mint az izraeli vallásban továbbélő, politeista elemek monoteizmus előtti vallástörténeti kövületét. Ennek megfelelően a 24. versben előforduló „dögvész” és „járvány” kifejezéseket a kánaáni Resef és Qeteb istenségek vagy természetfeletti erők (görög eredetű szóval démonok) megtestesítőinek tartják. Feltűnő azonban, hogy a két említett főnév a Deut 32,24–25-ben JHVH hét nyila között jelenik meg, ahol öt minden kétséget kizáróan megszemélyesített jelenség, és nem démon vagy istennév.

Botond Péter Koppándi --- 2011
In: Keresztény Magvető 117 (2011), 13-25
Vilmos József Kolumbán --- 2011
In: Református Szemle 104 (2011), 88-99
Csaba Balogh --- 2011
In: Igazság és élet 4 (2011), 645-656
István Pásztori-Kupán --- 2011
In: Revista Ecumenică Sibiu 3 (2011), 25-34
Bálint Károly Zabán --- 2011
In: Irish Biblical Studies 29 (2011), 82-97
Sándor Kovács --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 369-384
Elek Rezi --- Kolozsvár · 2011
In: Ungvári Zrínyi Imre, Veress Károly Válságtapasztalatok és etikai távlatok (University Press of Cluj-Napoca 2011), 185-194

Pages