Articles published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2009

István Pásztori-Kupán --- 2009
In: Református Szemle 102 (2009), 439-454
Zoltán Adorjáni --- Budapest · 2009
In: Pecsuk Otto A Magyar Bibliatársulat hatvan éve. Kezdetek, az új bibliafordítás, ünnepek és mindennapok, bibliamunka az új évezredben (Kálvin János Kiadó 2009), 256-272
Jeremias, Jörg --- Münster · 2009
In: Karrer-Grube, Christoph Sprachen-Bilder-Klänge. Dimensionen der Theologie im Alten Testament und in seinem Umfeld (Ugarit Verlag 2009), 89-104
István Pásztori-Kupán --- 2009
In: Református Szemle 102 (2009), 195-213
István Pásztori-Kupán --- Budapest · 2009
In: Kovács Ábrahám Calvinism on the Peripheries: Religion and Civil Society in Europe (L'Harmattan 2009), 155-179
György Papp --- 2009
In: Református Szemle 102 (2009), 659-669
Jenő Kiss --- 2009
In: Református Szemle 102 (2009), 420-431
Vilmos József Kolumbán --- Kolozsvár · 2009
In: Lukács Olga, Dienes Dénes A református oktatás a Kárpát-medencében 1690–1918 között (Egyetemi Műhely 2009), 119-151
Zsolt Geréb --- Neukirchen-Vluyn · 2009
In: Müller, Peter Kolosser-Studien (Neukirchener Verlag 2009), 33-54
Jenő Kiss --- 2009
In: Református Szemle 102 (2009), 5-14
Sándor Béla Visky --- Kolozsvár · 2009
In: Bodó Márta Érték, értelem, lelkiség (Verbum 2009), 127-139
Csaba Balogh --- 2009
In: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 121 (2009), 48-69

This article argues that Isa 29,15-24 is composed of five coherent segments. The early Isaianic word, 29,15+21, was reinterpreted in a new way by an exilic author in 29,16-17+20. The presupposed blindness of Yhwh serving as a motivation for an ungodly life by those addressed in 29,15, is reconsidered as the ideology of desperate people who deem the blindness of Yhwh explains the present desolate condition of Jerusalem. The former injustice in Isaiah's society (29,21) is reinterpreted as the injustice of the foreign tyrant against the people of Yhwh. Isa 29,18+24 (the blindness of the people) and 29,19+23d-e (the oppressed Yhwh-fearing people) elaborate on the same theme in a larger context and presuppose a similar situation and author as implied by 29,16-17+21, probably to be identified with Deutero-Isaiah. A final expansion of the text reassessing the seeing of Jacob and the reverence of Yhwh by his descendants can be discerned in 29,22-23c, which probably comes from the post-exilic period.

Zsolt Geréb --- 2009
In: Református Szemle 102 (2009), 539-546
István Pásztori-Kupán --- 2009
In: Református Szemle 102 (2009), 573-594
Zoltán Adorjáni --- 2009
In: Református Szemle 103 (2009), 649-658
Dezső Kállay --- 2009
In: Igazság és élet 2 (2009), 482-490
István Pásztori-Kupán --- 2009
In: Keresztény Magvető 115 (2009), 252-286
Elek Rezi --- 2009
In: Keresztény Magvető 115 (2009), 355-380
Sándor Béla Visky --- 2009
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis (2009), 51-74
Jenő Kiss --- 2009
In: Református Szemle 102 (2009), 145-154
Sándor Béla Visky --- Kolozsvár · 2009
In: Visky Sándor Béla Az értelem élete - az élet értelme (Egyetemi Műhely 2009), 55-69
Vilmos József Kolumbán --- 2009
In: Református Szemle 102 (2009), 340-351
Csaba Balogh --- 2009
In: Igazság és élet 3 (2009), 357-366
Zoltán Adorjáni --- 2009
In: Igazság és élet 3 (2009), 223-227
István Pásztori-Kupán --- 2009
In: Református Szemle 102 (2009), 306-326
Edit Somfalvi --- 2009
In: Mediárium Kommunikáció - egyház - társadalom 3 (2009), 73-87

Dr. Péter Miklós tanár egyik utolsó megszólalása ez az interjú, olyannyira, hogy nyomtatásban már csak halála után jelent meg. Megrendítően tárul fel elbeszéléséből az 1956-os eseménysor Kolozsvárhoz köthető része, melyben ő maga is részt vett, és, ahogyan ő fogalmaz, néhány centi fekete szalagért kemény börtönt kellett szenvednie. A börtönévek hatása lelkészi pályafutására, emberi kapcsolataira és töretlen hitére - mind mind egy piciny szelete a velünk élő és ki nem beszélt velünk élő Történelemnek.

István Pásztori-Kupán --- 2009
In: Református Szemle 102 (2009), 103-125
Sándor Béla Visky --- 2009
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis (2009), 61-69
Csaba Balogh --- 2009
In: Református Szemle 102 (2009), 265-285

The present study investigates one of the theologically most significant, but at the same time exegetically most debated passages of the Hebrew Bible: the promise of YHWH to Abraham in Gen 12:3b (and related texts). Most previous studies of this text argue that the niph‘al form of ברך should be interpreted either as a passive (‘to be blessed’; also followed by the ancient bible-translations, as well as by Gal 3:8 in the New Testament), a medial (‘to gain blessing’), or a reflexive (‘to bless oneself’). However, these translations are grammatically and theologically problematic.

Sándor Béla Visky --- Budapest · 2009
In: Béres Tamás Történet – Metafora – Párbeszéd. Előadások, írások és beszélgetések a tudomány, hit és vallás kapcsolatáról (Kálvin János Kiadó 2009), 261-295

2008

Edit Somfalvi --- 2008
In: Keresztény Szó 19 (2008), 13-15

Az írás, melynek ez a második része, azt taglalja, hogy milyen új módszerek vannak a fejlődési szakaszokat figyelembe vevő lelkigondozásnak a gyermekek esetében.

Csaba Balogh --- 2008
In: Biblica 89 (2008), 477-504

In contrast to most opinions concerning Isa 33 this pericope is far too complex to be explained as one coherent literary unit. Isa 33 has a short anti-Assyrian woe-cry at its bases (vv. 1+4), which once closed the woe-cries of Isa 28–32. Vv. 1+4 were supplemented first (around 598 or 587) by a communal lament, vv. 2-3+5+7-12, bringing the idea of the punishment of Judah and the temporised destruction of the enemy in vv. 1+4 further. Second, (shortly after 539) vv. 1-5.7-12 were expanded by a salvation prophecy, vv. 6+13-24, concerning the returnees, the restoration of Jerusalem and the monarchy.

Zsolt Kozma --- 2008
In: Erdélyi Református Naptár a 2009. évre (2008), 48-55
Csaba Balogh --- 2008
In: Igazság és élet 2 (2008), 34-42
Sándor Kovács --- 2008
In: Irodalomtudományi Közlemények 112 (2008), 435-446
Zoltán Adorjáni --- 2008
In: Református Szemle 101 (2008), 16-34
Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2008
In: Szabó Árpád Négyszáznegyven év. 1568-2008 (Erdélyi Unitárius Egyház 2008), 97-126
Dezső Kállay --- 2008
In: Igazság és élet (2008), 63-69
Elek Rezi --- Debrecen · 2008
In: (Debreceni Unitárius Egyházközség 2008), 7-15
Jenő Kiss --- 2008
In: Vetus Testamentum 58 (2008), 510-525

The aim of this study is, on the one side, to inquire into the meaning of the expression in Deut. viii 3b. Because this expression appears only once in the Old Testament, this study investigates the genitival construction in Num. xxx 13; Deut. xxiii 24; Jer. xvii 16, and Ps. lxxxix 35, and the expression in Num. xxx 3; Judg. xi 36; Isa. xlv 23; and lv 11. One may conclude that these expressions bear signs of a juridical language, with the connotation of `self commitment'. Accordingly, in Deut. viii 3b denotes the self commitment of YHWH.

Edit Somfalvi --- 2008
In: Keresztény Szó 19 (2008), 22-25

Az írás, melynek ez a harmadik része, azt taglalja, hogy milyen új módszerek vannak a fejlődési szakaszokat figyelembe vevő lelkigondozásnak a gyermekek esetében.

Szabolcs Czire --- 2008
In: Keresztény Magvető 114 (2008), 301-352
Sándor Béla Visky --- 2008
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis (2008), 45-60
Zsolt Kozma --- 2008
In: Pannonhalmi Szemle (2008), 23-31
Zoltán Adorjáni --- Kolozsvár · 2008
In: Buzogány Dezső Műemlékügy az egyházban (Kolozsvári Református Teológiai Akadémia Protestáns Egyháztörténeti Tanszéke 2008), 11-25
Zoltán Adorjáni --- Csíkszereda · 2008
In: Láng Zsolt Erdélyi létlap (Bookart 2008), 49-63
Sándor Kovács --- 2008
In: Keresztény Magvető 114 (2008), 203-218
Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2008
In: Brandes, Dieter, Grajdian, Vasile, Olga Lukacs Scurtă istorie a Bisericilor şi comunităţilor religioase din Transilvania. Healing of Memories. Punte între Biserici, Culturi şi Religii (University Press of Cluj-Napoca 2008), 131-154
Jenő Kiss --- 2008
In: Studie a texty 13 (2008), 39-58
Tímea Benkő --- 2008
In: Theológiai Füzetek 1 (2008), 75-118

Pages