Articles published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2009

István Pásztori-Kupán --- 2009
In: Református Szemle 102 (2009), 103-125

2008

Csaba Balogh --- 2008
In: Biblica 89 (2008), 477-504

In contrast to most opinions concerning Isa 33 this pericope is far too complex to be explained as one coherent literary unit. Isa 33 has a short anti-Assyrian woe-cry at its bases (vv. 1+4), which once closed the woe-cries of Isa 28–32. Vv. 1+4 were supplemented first (around 598 or 587) by a communal lament, vv. 2-3+5+7-12, bringing the idea of the punishment of Judah and the temporised destruction of the enemy in vv. 1+4 further. Second, (shortly after 539) vv. 1-5.7-12 were expanded by a salvation prophecy, vv. 6+13-24, concerning the returnees, the restoration of Jerusalem and the monarchy.

Zsolt Kozma --- 2008
In: Erdélyi Református Naptár a 2009. évre (2008), 48-55
Edit Somfalvi --- 2008
In: Keresztény Szó 19 (2008), 13-15

Az írás, melynek ez a második része, azt taglalja, hogy milyen új módszerek vannak a fejlődési szakaszokat figyelembe vevő lelkigondozásnak a gyermekek esetében.

Sándor Kovács --- 2008
In: Irodalomtudományi Közlemények 112 (2008), 435-446
Zoltán Adorjáni --- 2008
In: Református Szemle 101 (2008), 16-34
Csaba Balogh --- 2008
In: Igazság és élet 2 (2008), 34-42
Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2008
In: Szabó Árpád Négyszáznegyven év. 1568-2008 (Erdélyi Unitárius Egyház 2008), 97-126
Dezső Kállay --- 2008
In: Igazság és élet (2008), 63-69
Elek Rezi --- Debrecen · 2008
In: (Debreceni Unitárius Egyházközség 2008), 7-15
Jenő Kiss --- 2008
In: Vetus Testamentum 58 (2008), 510-525

The aim of this study is, on the one side, to inquire into the meaning of the expression in Deut. viii 3b. Because this expression appears only once in the Old Testament, this study investigates the genitival construction in Num. xxx 13; Deut. xxiii 24; Jer. xvii 16, and Ps. lxxxix 35, and the expression in Num. xxx 3; Judg. xi 36; Isa. xlv 23; and lv 11. One may conclude that these expressions bear signs of a juridical language, with the connotation of `self commitment'. Accordingly, in Deut. viii 3b denotes the self commitment of YHWH.

Szabolcs Czire --- 2008
In: Keresztény Magvető 114 (2008), 301-352
Sándor Béla Visky --- 2008
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis (2008), 45-60
Zsolt Kozma --- 2008
In: Pannonhalmi Szemle (2008), 23-31
Edit Somfalvi --- 2008
In: Keresztény Szó 19 (2008), 22-25

Az írás, melynek ez a harmadik része, azt taglalja, hogy milyen új módszerek vannak a fejlődési szakaszokat figyelembe vevő lelkigondozásnak a gyermekek esetében.

Zoltán Adorjáni --- Kolozsvár · 2008
In: Buzogány Dezső Műemlékügy az egyházban (Kolozsvári Református Teológiai Akadémia Protestáns Egyháztörténeti Tanszéke 2008), 11-25
Zoltán Adorjáni --- Csíkszereda · 2008
In: Láng Zsolt Erdélyi létlap (Bookart 2008), 49-63
Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2008
In: Brandes, Dieter, Grajdian, Vasile, Olga Lukacs Scurtă istorie a Bisericilor şi comunităţilor religioase din Transilvania. Healing of Memories. Punte între Biserici, Culturi şi Religii (University Press of Cluj-Napoca 2008), 131-154
Sándor Kovács --- 2008
In: Keresztény Magvető 114 (2008), 203-218
Tímea Benkő --- 2008
In: Theológiai Füzetek 1 (2008), 75-118
Jenő Kiss --- 2008
In: Studie a texty 13 (2008), 39-58
Sándor Béla Visky --- 2008
In: Igazság és élet (2008), 63-69
György Papp --- 2008
In: Református Szemle 101 (2008), 152-158
István Pásztori-Kupán --- 2008
In: Református Szemle 101 (2008), 677-699
Jenő Kiss --- 2008
In: Igazság és élet 2 (2008), 24-28
Zoltán Adorjáni --- 2008
In: Református Szemle 101 (2008), 225-242
Szabolcs Czire --- 2008
In: Popa Márta, Máthé Ildikó Kolozsvári János Zsigmond Kollégium Évkönyv (2008), 83-111
Bálint Károly Zabán --- 2008
In: Református Szemle 101 (2008), 605-633
György Papp --- 2008
In: Református Szemle 101 (2008), 700-708
Jenő Kiss --- 2008
In: Contextuele berichten 13 (2008), 8-12

2008

Edit Somfalvi --- 2008
In: Mediárium Kommunikáció - egyház - társadalom II (2008 ), 82-94

Csiha Kálmán püspök életének utolsó interjúja, melyet Barantón adott nekem abból az alkalomból, hogy doktoranduszként arra kerestem a választ, milyen hatással van a Történelem az egyes ember egyéni történetére. Az interjúban börtönéveiről és azoknak az életére, személyiségére, szolgálatára gyakorolt hatásáról beszél.

2007

György Papp --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 626-635
Zoltán Adorjáni --- 2007
In: Igazság és élet (2007), 72-78
Vilmos József Kolumbán --- Sepsiszentgyörgy · 2007
In: Kovács József-Szilamér, Bakk Miklós, Sylveszter Zoltán Háromszéki kutatók doktori disszertációi (2007), 66-75
Edit Somfalvi --- 2007
In: Keresztény Szó 18 (2007), 16-20

Az írás első részlete annak a nagyobb tanulmánynak, ami azzal foglalkozik, hogy milyen módszereket érdemes választani a bibliai történetek kisgyermekek számára való átadásra, milyen fejlődési szakaszokat és dimenziókat kell figyelembe venni, valamint milyen hatékony lehet a történet mondó "munka" a gyermek életében.

Zsolt Geréb --- Grand Rapids · 2007
In: Alston, Wallace M., Welker, Michael Biblical Interpretation in the Reformed Tradition. Reformed Theology, Identity and Ecumenicity (Eerdmans 2007), 116-124
Botond Péter Koppándi --- Caerphilly · 2007
In: The Home We Share. Globalization, Post-Modernism and Unitarian/Universalist Theology (2007), 179-200
Szabolcs Czire --- Kolozsvár · 2007
In: Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete (Erdélyi Unitárius Egyház 2007), 56-116
Zoltán Adorjáni --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 1-10
György Papp --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 636-643
Zoltán Adorjáni --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 1053-1062
Vilmos József Kolumbán --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 760-778
György Papp --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 194-196
Zoltán Adorjáni --- Komárom · 2007
In: L. Erdélyi Margit, Peres Imre Gaudium et corona. Tanulmánykötet Takács Zoltán tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Selye János Egyetem 2007), 338-349
Edit Somfalvi --- 2007
In: Keresztény Szó 18 (2007), 24-27

Az írás a második részlete annak a nagyobb tanulmánynak, ami azzal foglalkozik, hogy milyen módszereket érdemes választani a bibliai történetek kisgyermekek számára való átadásra, milyen fejlődési szakaszokat és dimenziókat kell figyelembe venni, valamint milyen hatékony lehet a történet mondó "munka" a gyermek életében.

Csaba Balogh --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 22-45

Tekintettel arra, hogy Izrael sorsa történelmileg számos ponton kötődik az őt körülvevő nemzetekéhez, nem kelt különösebb feltűnést az, hogy az idegen népeknek a prófétai irodalom mindvégig előkelő helyet biztosít. Hóseás könyve kivételével minden prófétánál találunk olyan szövegeket, amelyek elsősorban nem Izrael vagy Júda jelenét és jövőjét taglalják, hanem idegen népekről szólnak. Ez a tanulmány az idegen népekkel kapcsolatos próféciagyűjteményeket vizsgálja az ószövetségi prófétai irodalomban.

Elek Rezi --- 2007
In: Keresztény Magvető 113 (2007), 161-172
Sándor Béla Visky --- 2007
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis (2007), 32-40
Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2007
In: Szabó Árpád Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete (Erdélyi Unitárius Egyház 2007), 231-249

Pages