Articles published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2007

Vilmos József Kolumbán --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 760-778
Sándor Béla Visky --- 2007
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis (2007), 32-40
Elek Rezi --- 2007
In: Keresztény Magvető 113 (2007), 161-172
Zsolt Geréb --- Nagyvárad · 2007
In: Isteni megszólítás…emberi válasz. Jubileumi tanulmánykötet Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor asszony tiszteletére (Partium Kiadó 2007), 97-111
Zsolt Kozma --- 2007
In: Pannonhalmi Szemle (2007), 8-21
Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2007
In: Szabó Árpád Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete (Erdélyi Unitárius Egyház 2007), 231-249
Zoltán Adorjáni --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 408-417
Szabolcs Czire --- 2007
In: Cercetări Biblice 1 (2007), 144-149
István Pásztori-Kupán --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 644-656
Dezső Kállay --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 100-128
György Papp --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 190-194
Zoltán Adorjáni --- Nagyvárad · 2007
In: Isteni megszólítás…emberi válasz. Jubileumi tanulmánykötet Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor asszony tiszteletére (Partium Kiadó 2007), 84-96
Edit Somfalvi --- 2007
In: Keresztény Szó 18 (2007), 24-27

Az írás, melynek ez az első része, azt taglalja, hogy milyen új módszerek vannak a fejlődési szakaszokat figyelembe vevő lelkigondozásnak a gyermekek esetében.

Jenő Kiss --- Groningen · 2007
In: Roest, Henk de, Wischmeier, Wolfgang Heiliger Text. Die Identitätsbildende Funktion klassischer Texte innerhalb einer Gemeinschaft (2007), 33-41
Edit Somfalvi --- 2007
In: Református Szemle 2007 (2007), 363-397

Az írás a történetmondás lelkigondozói lehetőségeit taglalja, különös tekintettel a kisgyermekkorra, amikor a kisgyermek egyik "kommunikációs formája" a történet. Kiderül, hogy a történetmondás mint esemény és élmény, befolyásolja a gyermeknek a kedélyállapotát, lelkiállapotát és akár lelki egészségét is. Röviden összefoglalva: az a gyermek, akinek a felnőtt történetet mesél, kiegyensúlyozottabb és egészségesebb.

Sándor Kovács --- 2007
In: Keresztény Magvető 113 (2007), 148-160
Elek Rezi --- Kolozsvár · 2007
In: Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete (Erdélyi Unitárius Egyház 2007), 315-319
Elek Rezi --- 2007
In: Keresztény Magvető 113 (2007), 399-413
Elek Rezi --- Kolozsvár · 2007
In: Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete (Erdélyi Unitárius Egyház 2007), 151-167
Szabolcs Czire --- 2007
In: Keresztény Magvető 113 (2007), 16-38
Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2007
In: Balázs Mihály, Gábor Csilla Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban (Egyetemi Műhely 2007), 401-409
Zoltán Adorjáni --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 11-21
Zsolt Kozma --- Kolozsvár · 2007
In: Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete (Erdélyi Unitárius Egyház 2007), 37-52
Szabolcs Czire --- 2007
In: Keresztény Magvető 113 (2007), 241-258

2006

Sándor Béla Visky --- 2006
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis 2006 (2006), 51-79
György Papp --- 2006
In: Református Szemle 99 (2006), 527-535
Kurta József --- 2006
In: Református Szemle 99 (2006), 522-526
Elek Rezi --- 2006
In: Keresztény Magvető 112 (2006), 24-33
Zoltán Adorjáni --- 2006
In: Református Szemle 99 (2006), 139-150
Szabolcs Czire --- 2006
In: Keresztény Magvető 112 (2006), 256-271
Zsolt Kozma --- 2006
In: Deutsches Pfarrblatt (2006), 196-197

»Wenn der Heilige erscheint« Der dreimal heilige Herr erscheint Jesaja im Tempel, spricht zu ihm und sendet ihn zur Urteilsverkündung. Es ist ein atemberaubender Anblick. Der Auftrag Gottes ist erschreckend. Aus der Vernichtung kann man nicht aus eigenen Kräften neu erstehen, allein dadurch, dass der Herr jemand zum prophetischen Dienst befähigt. Und da ist noch das Volk Juda am Ende des 8. Jahrhunderts vor Christus, und dieses Volk ist reif für das Gericht.

István Pásztori-Kupán --- 2006
In: Református Szemle 99 (2006), 45-66
Dezső Kállay --- Sárospatak · 2006
In: Genius Loci. Frank Sawyer tiszteletére. In honour of Frank Sawyer (Sárospataki Református Teológiai Akadémia 2006), 211-232
Kurta József --- 2006
In: Református Szemle 99 (2006), 821-824
Jenő Kiss --- Groningen · 2006
In: Ed Noort, Wischmeier, Wolfgang Europa, Minderheiten und Globalisierung. Theologische Überlegungen zu der sich erweiternden Welt (2006), 20-23
Vilmos József Kolumbán --- Nagyvárad · 2006
In: Bereczki András Erdélyi Református Naptár a 2006. évre (Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 90-102
Zoltán Adorjáni --- Kolozsvár · 2006
In: Adorjáni Zoltán Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára (Protestant Theological Institute 2006), 17-34
Elek Rezi --- Kolozsvár · 2006
In: Adorjáni Zoltán Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára (Erdélyi Református Egyházkerület 2006), 324-328
Szabolcs Czire --- 2006
In: Keresztény Magvető 112 (2006), 5-23
Zoltán Adorjáni --- 2006
In: Református Szemle 99 (2006), 374-386
Szabolcs Czire --- 2006
In: Keresztény Magvető 112 (2006), 387-403
György Papp --- 2006
In: Református Szemle 99 (2006), 187-196
Vilmos József Kolumbán --- Kolozsvár · 2006
In: Adorjáni Zoltán Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára (Protestant Theological Institute 2006), 586-597
Kurta József --- Marosvásárhely · 2006
In: Bányai Réka Könyves műveltség Erdélyben (Mentor Kiadó 2006), 90-95
Zoltán Adorjáni --- 2006
In: Látó - szépirodalmi folyóirat 17 (2006), 82-94
Zsolt Geréb --- Kolozsvár · 2006
In: Adorjáni Zoltán Emlékkötet Tőkés István kilencvenedik születésnapjára (Protestant Theological Institute 2006), 106-116
István Pásztori-Kupán --- Kolozsvár · 2006
In: Adorjáni Zoltán Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára (Erdélyi Református Egyházkerület 2006), 299-323

2005

István Pásztori-Kupán --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 677-683
György Papp --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 70-83

Pages