Articles published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2008

Jenő Kiss --- 2008
In: Studie a texty 13 (2008), 39-58
Tímea Benkő --- 2008
In: Theológiai Füzetek 1 (2008), 75-118
Jenő Kiss --- 2008
In: Igazság és élet 2 (2008), 24-28
Sándor Béla Visky --- 2008
In: Igazság és élet (2008), 63-69
István Pásztori-Kupán --- 2008
In: Református Szemle 101 (2008), 677-699
György Papp --- 2008
In: Református Szemle 101 (2008), 152-158
Edit Somfalvi --- 2008
In: Mediárium Kommunikáció - egyház - társadalom 2 (2008), 82-94

Csiha Kálmán püspök életének utolsó interjúja, melyet Barantón adott nekem abból az alkalomból, hogy doktoranduszként arra kerestem a választ, milyen hatással van a Történelem az egyes ember egyéni történetére. Az interjúban börtönéveiről és azoknak az életére, személyiségére, szolgálatára gyakorolt hatásáról beszél.

Zoltán Adorjáni --- 2008
In: Református Szemle 101 (2008), 225-242
Szabolcs Czire --- 2008
In: Popa Márta, Máthé Ildikó Kolozsvári János Zsigmond Kollégium Évkönyv (2008), 83-111
Bálint Károly Zabán --- 2008
In: Református Szemle 101 (2008), 605-633
Jenő Kiss --- 2008
In: Contextuele berichten 13 (2008), 8-12
György Papp --- 2008
In: Református Szemle 101 (2008), 700-708

2007

Zoltán Adorjáni --- 2007
In: Igazság és élet (2007), 72-78
György Papp --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 626-635
Zsolt Geréb --- Grand Rapids · 2007
In: Alston, Wallace M., Welker, Michael Biblical Interpretation in the Reformed Tradition. Reformed Theology, Identity and Ecumenicity (Eerdmans 2007), 116-124
Vilmos József Kolumbán --- Sepsiszentgyörgy · 2007
In: Kovács József-Szilamér, Bakk Miklós, Sylveszter Zoltán Háromszéki kutatók doktori disszertációi (2007), 66-75
Edit Somfalvi --- 2007
In: Keresztény Szó 18 (2007), 16-20

Az írás első részlete annak a nagyobb tanulmánynak, ami azzal foglalkozik, hogy milyen módszereket érdemes választani a bibliai történetek kisgyermekek számára való átadásra, milyen fejlődési szakaszokat és dimenziókat kell figyelembe venni, valamint milyen hatékony lehet a történet mondó "munka" a gyermek életében.

Elek Rezi --- 2007
In: Keresztény Magvető 113 (2007), 399-413
Botond Péter Koppándi --- Caerphilly · 2007
In: The Home We Share. Globalization, Post-Modernism and Unitarian/Universalist Theology (2007), 179-200
Szabolcs Czire --- Kolozsvár · 2007
In: Szabó Árpád Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete (Erdélyi Unitárius Egyház 2007), 53-99
Zoltán Adorjáni --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 1-10
Zoltán Adorjáni --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 1053-1062
György Papp --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 636-643
Zoltán Adorjáni --- Komárom · 2007
In: L. Erdélyi Margit, Peres Imre Gaudium et corona. Tanulmánykötet Takács Zoltán tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Selye János Egyetem 2007), 338-349
Csaba Balogh --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 22-45

Tekintettel arra, hogy Izrael sorsa történelmileg számos ponton kötődik az őt körülvevő nemzetekéhez, nem kelt különösebb feltűnést az, hogy az idegen népeknek a prófétai irodalom mindvégig előkelő helyet biztosít. Hóseás könyve kivételével minden prófétánál találunk olyan szövegeket, amelyek elsősorban nem Izrael vagy Júda jelenét és jövőjét taglalják, hanem idegen népekről szólnak. Ez a tanulmány az idegen népekkel kapcsolatos próféciagyűjteményeket vizsgálja az ószövetségi prófétai irodalomban.

Vilmos József Kolumbán --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 760-778
György Papp --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 194-196
Edit Somfalvi --- 2007
In: Keresztény Szó 18 (2007), 24-27

Az írás a második részlete annak a nagyobb tanulmánynak, ami azzal foglalkozik, hogy milyen módszereket érdemes választani a bibliai történetek kisgyermekek számára való átadásra, milyen fejlődési szakaszokat és dimenziókat kell figyelembe venni, valamint milyen hatékony lehet a történet mondó "munka" a gyermek életében.

Zsolt Geréb --- Nagyvárad · 2007
In: Isteni megszólítás…emberi válasz. Jubileumi tanulmánykötet Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor asszony tiszteletére (Partium Kiadó 2007), 97-111
Zsolt Kozma --- 2007
In: Pannonhalmi Szemle (2007), 8-21
Sándor Béla Visky --- 2007
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis (2007), 32-40
Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2007
In: Szabó Árpád Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete (Erdélyi Unitárius Egyház 2007), 231-249
Zoltán Adorjáni --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 408-417
Szabolcs Czire --- 2007
In: Cercetări Biblice 1 (2007), 144-149
István Pásztori-Kupán --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 644-656
Dezső Kállay --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 100-128
Zoltán Adorjáni --- Nagyvárad · 2007
In: Isteni megszólítás…emberi válasz. Jubileumi tanulmánykötet Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor asszony tiszteletére (Partium Kiadó 2007), 84-96
György Papp --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 190-194
Edit Somfalvi --- 2007
In: Keresztény Szó 18 (2007), 24-27

Az írás, melynek ez az első része, azt taglalja, hogy milyen új módszerek vannak a fejlődési szakaszokat figyelembe vevő lelkigondozásnak a gyermekek esetében.

Jenő Kiss --- Groningen · 2007
In: Roest, Henk de, Wischmeier, Wolfgang Heiliger Text. Die Identitätsbildende Funktion klassischer Texte innerhalb einer Gemeinschaft (2007), 33-41
Edit Somfalvi --- 2007
In: Református Szemle 2007 (2007), 363-397

Az írás a történetmondás lelkigondozói lehetőségeit taglalja, különös tekintettel a kisgyermekkorra, amikor a kisgyermek egyik "kommunikációs formája" a történet. Kiderül, hogy a történetmondás mint esemény és élmény, befolyásolja a gyermeknek a kedélyállapotát, lelkiállapotát és akár lelki egészségét is. Röviden összefoglalva: az a gyermek, akinek a felnőtt történetet mesél, kiegyensúlyozottabb és egészségesebb.

Sándor Kovács --- 2007
In: Keresztény Magvető 113 (2007), 148-160
Elek Rezi --- Kolozsvár · 2007
In: Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete (Erdélyi Unitárius Egyház 2007), 315-319
Elek Rezi --- Kolozsvár · 2007
In: Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete (Erdélyi Unitárius Egyház 2007), 151-167
Elek Rezi --- 2007
In: Keresztény Magvető 113 (2007), 161-172
Szabolcs Czire --- 2007
In: Keresztény Magvető 113 (2007), 16-38
Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2007
In: Balázs Mihály, Gábor Csilla Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban (Egyetemi Műhely 2007), 401-409
Zoltán Adorjáni --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 11-21
Zsolt Kozma --- Kolozsvár · 2007
In: Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete (Erdélyi Unitárius Egyház 2007), 37-52

Pages