Articles published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2012

Sándor Kovács --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 327-334
Szabolcs Czire --- 2012
In: Keresztény Magvető 118 (2012), 31-57

A cikk a történeti-Jézus kutatásában használt forrásanyagot vizsgálja.

Tímea Benkő --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 143-157
Zoltán Adorjáni --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 57-66
Vilmos József Kolumbán --- Pécs · 2012
In: Kupa L. Együttélés és együttműködés. Interetnikus kooperáció Közép Európában. Tanulmányok (Virágmandula Kft 2012), 69-81
Zsolt Kozma --- Kolozsvár · 2012
In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások (Erdélyi Református Egyházkerület 2012), 51-58
Kató Szabolcs Ferencz --- 2012
In: Ugarit-Forschungen 43 (2012), 257-272
Csaba Balogh --- 2012
In: Sacra Scripta 10 (2012), 147-176

According to Gen 1, the “classical” story of the origin of humanity, God began and finished the creation of man on the sixth day. In this view, creation is a one-time divine act dated to the dawn of history. Psalm 139,13-16 provides an alternative concept regarding human origins. The ideas permeating this Psalm are less widespread in the Bible, and they were far less influential for later theological works than the classical biblical accounts of creation. Nonetheless, these anthropological notions appear to be firmly rooted in folk religion.

Elek Rezi --- 2012
In: Partium. Irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat 20 (2012), 52-58
Zoltán Adorjáni --- Debrecen · 2012
In: Fazakas Sándor, Ferencz Árpád Krisztusért járva követségben... Teológia - igehirdetés - egyházkormányzás. Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára (Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2012), 349-358
Zoltán Adorjáni --- 2012
In: Igazság és élet (Lectio continua) 6 (2012), 1-4
Szabolcs Czire --- Budapest · 2012
In: Szécsi József Keresztény – Zsidó Teológiai évkönyv (Keresztény-Zsidó Társaság 2012), 62-80
Sándor Béla Visky --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 245-255
Elek Rezi --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 295-306
György Papp --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 69-95
Zoltán Adorjáni --- Szeged · 2012
In: Benyik György Isteni bölcsesség - emberi tapasztalat (JATE Press 2012), 35-49

Jób testamentuma tipikusan hellenista zsidó irat. Olyan lírai részekkel gazdagított elbeszélés, amelyben fel lehet fedezni a görög tragédia hatását is. Missziós céllal hirdeti a monoteizmust, éspedig a szektás kegyesség különféle irányzatainak ötvözeteként. Ószövetségi minták alapján szerkesztett erkölcsi intelem a hellenista zsidó apokaliptika, a korai merkava-misztika, a qumráni dualista (különösen a 43. fejezet) és a therapeuta szemléletmód, a zsidó mágia (46,3–47,6) és a karizmatikus nyelveken szólás színeivel.

Vilmos József Kolumbán --- 2012
In: Református Szemle 105 (2012), 404-422
Zsolt Kozma --- Kolozsvár · 2012
In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások (Erdélyi Református Egyházkerület 2012), 7-31
Zsolt Kozma --- Kolozsvár · 2012
In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások (Erdélyi Református Egyházkerület 2012), 44-47
Kató Szabolcs Ferencz --- 2012
In: Református Szemle 105 (2012), 341-365
Csaba Balogh --- 2012
In: Orpheus Noster 4 (2012), 26-50

Bár Ézs 19,16-25-t gyakran a késő fogság utáni időszak eszkatologikus próféciáival hozzák kapcsolatba, a prófécia szövegének, teológiájának és lehetséges történelmi hátterének vizsgálata arra indít, hogy megkérdőjelezzük ezt a feltételezést. Ézs 19-ben nem egyszerűen „univerzalizmusról” van szó, hanem ennek a JHVH világuralmát valló képzetnek arról a formájáról, amely a JHVH-nak való szolgálatot és az idegen népekhez való viszonyát nem eszkatologikus, hanem történeti keretek között képzeli el (vö. pl. 19,23: „szolgálni fogja Egyiptom Asszíriát”).

Elek Rezi --- 2012
In: Református Szemle 105 (2012), 580-588
Jenő Kiss --- 2012
In: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 124 (2012), 369-384

In the last confession of Jeremiah, Jer 20,7–18, the individual complaint in vv. 7–13 and the poem of vv. 14–18 appear to have been put side by side without any obvious connection. The present study seeks to establish the relationship between these pericopes. A closer analysis of the complaint from a literary critical point of view suggests that vv. 7a.8–9 form the basic layer of the pericope, while vv. 10.12 and 11.13 should be considered as later expansions. Vv.

2011

István Pásztori-Kupán --- Kolozsvár · 2011
In: Ungvári Zrínyi Imre, Veress Károly Válságtapasztalatok és etikai távlatok (Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2011), 129-141
Szabolcs Czire --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 159-169
István Pásztori-Kupán --- 2011
In: Református Szemle 104 (2011), 183-194
Elek Rezi --- 2011
In: Faith and Freedom 64 (2011), 34-43
Botond Péter Koppándi --- Kolozsvár · 2011
In: Jakabffy Tamás Unitárius Kalendárium (Erdélyi Unitárius Egyház 2011), 98-104
Sándor Béla Visky --- Kolozsvár · 2011
In: Veress Károly, Ungvári Zrínyi Imre Válságtapasztalatok és etikai távlatok (Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2011), 215-224
Vilmos József Kolumbán --- Pécs · 2011
In: Kupa László Görbe háttal. Interetnikus konfliktusok Közép-Európában a múltban és a jelenben (Virágmandula Kft 2011), 25-38
Bálint Károly Zabán --- 2011
In: Irish Biblical Studies 29 (2011), 31-52
István Pásztori-Kupán --- 2011
In: Revista Ecumenică Sibiu 3 (2011), 423-434
Vilmos József Kolumbán --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 387-399
Sándor Kovács --- 2011
In: Keresztény Magvető 117 (2011), 418-425
György Papp --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 297-325
Zsolt Kozma --- Kolozsvár · 2011
In: Erdélyi Református Naptár a 2010. évre (Erdélyi Református Egyházkerület 2011), 55-61
Zoltán Adorjáni --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 185-195
István Pásztori-Kupán --- 2011
In: Református Szemle 104 (2011), 286-303
István Pásztori-Kupán --- 2011
In: Credo 17/2 (2011), 15-23
Vilmos József Kolumbán --- 2011
In: Református Szemle 104 (2011), 88-99
Bálint Károly Zabán --- 2011
In: Irish Biblical Studies 29 (2011), 82-97
Dezső Buzogány --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 401-407
Tímea Benkő --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 327-339
István Pásztori-Kupán --- Debrecen · 2011
In: Fekete Károly, Kustár Zoltán, Kovács Ábrahám Átjárható határok. Ünnepi kötet dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára (Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2011), 351-369
Zoltán Adorjáni --- Debrecen · 2011
In: Peres Imre Kezdetben volt az Ige. Tanulmánykötet Lenkeyné Semsey Klára tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2011), 251-294
György Papp --- 2011
In: Református Szemle 104 (2011), 55-73
Csaba Balogh --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 11-36

A tanítványság intézménye rendkívüli jelentőséggel bír az Újszövetség szempontjából. De vajon van-e valamilyen nyoma ennek az intézménynek a hellenista világon túl? Beszélhetünk-e tanítványságról az Ószövetségben? Játszott-e valamiféle szerepet az Ószövetség abban, hogy a tanítványság ilyen formát öltött a zsidóságon belül?

Csaba Balogh --- 2011
In: Cercetări Biblice 5 (2011), 19-30

Compared with the classical stories about the creation of humanity in Gen 1-2, Ps 139:13-16 is a remarkable text exposing some interesting details about variant Israelite concepts regarding human origins. One of those is the idea that divine creation transcends the repetitive processes of birth. It is argued that the Hebrew term, קנה has strong mythological connotations here as well as in other places in the Old Testament. סכך should most likely be correlated with נסך, which is clarified in closely related contexts such as Prov 8:23 and Ps 2:6.

Botond Péter Koppándi --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis (2011), 211-241

Pages