Articles published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2013

Botond Péter Koppándi --- 2013
In: Keresztény Magvető 119 (2013), 179-199
Sándor Kovács --- Köln · 2013
In: Wien, Ulrich A., Brandt, Juliane, Balogh F. András Radikale Reformation. Die Unitarier in Siebenbürgen (Böhlau 2013), 241-289
Szabolcs Czire --- Kolozsvár · 2013
In: Czire Szabolcs Az Egység tükröződései. Unitárius teológiai tanulmányok 1 (Protestáns Teológiai Intézet / Magyar Unitárius egyház 2013), 63-88

2012

Vilmos József Kolumbán --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 309-325
István Pásztori-Kupán --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 99-108
Sógor Árpád --- 2012
In: Református Szemle 105 (2012), 36-57
Tamás Juhász --- Leiden · 2012
In: Borght, Eduardus van der, Geest, Paul van der Strangers and Pilgrims on Earth. Essays in Honour of Abraham van de Beek (Brill Academic Publishers 2012), 523-534
Zsolt Geréb --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 37-55
Xeravits Géza --- 2012
In: Vigilia 77 (2012), 402-409
Zsolt Kozma --- Kolozsvár · 2012
In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások (Erdélyi Református Egyházkerület 2012), 48-50
Csaba Balogh --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 9-36

Zsolt 139,13-16 az ószövetségi antropológia szempontjából fölvet néhány rendkívül izgalmas kérdést. A költemény a magzat anyaméhben való alakulását Isten teremtő munkájának tekinti. A 15. vers egymással párhuzamba állítja a magzat anyaméhben való formálódását és a föld mélyén való alakulást. Mit is jelent ez, az ószövetségi klasszikus teremtéstörténet fényében meglehetősen szokatlan képzet? Milyen könyvről beszél a 16. vers és milyen értelemben vonatkozik ez a könyv a még meg sem született ember életére?

Csaba Balogh --- 2012
In: Igazság és élet 5 (2012), 487-498
Sándor Kovács --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 327-334
István Pásztori-Kupán --- Leiden · 2012
,
Gudor Botond --- Leiden · 2012
In: Borght, Eduardus van der, Geest, P. van Strangers and Pilgrims on Earth. Essays in Honour of Abraham van de Beek (Brill Academic Publishers 2012), 503-522
Tímea Benkő --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 143-157
Szabolcs Czire --- 2012
In: Keresztény Magvető 118 (2012), 31-57

A cikk a történeti-Jézus kutatásában használt forrásanyagot vizsgálja.

Zoltán Adorjáni --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 57-66
Zsolt Kozma --- Kolozsvár · 2012
In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások (Erdélyi Református Egyházkerület 2012), 51-58
Vilmos József Kolumbán --- Pécs · 2012
In: Kupa L. Együttélés és együttműködés. Interetnikus kooperáció Közép Európában. Tanulmányok (Virágmandula Kft 2012), 69-81
Kató Szabolcs Ferencz --- 2012
In: Ugarit-Forschungen 43 (2012), 257-272
Csaba Balogh --- 2012
In: Sacra Scripta 10 (2012), 147-176

According to Gen 1, the “classical” story of the origin of humanity, God began and finished the creation of man on the sixth day. In this view, creation is a one-time divine act dated to the dawn of history. Psalm 139,13-16 provides an alternative concept regarding human origins. The ideas permeating this Psalm are less widespread in the Bible, and they were far less influential for later theological works than the classical biblical accounts of creation. Nonetheless, these anthropological notions appear to be firmly rooted in folk religion.

Zoltán Adorjáni --- Debrecen · 2012
In: Fazakas Sándor, Ferencz Árpád Krisztusért járva követségben... Teológia - igehirdetés - egyházkormányzás. Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára (Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2012), 349-358
Elek Rezi --- 2012
In: Partium. Irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat 20 (2012), 52-58
Sándor Béla Visky --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 245-255
Zoltán Adorjáni --- 2012
In: Igazság és élet (Lectio continua) 6 (2012), 1-4
Szabolcs Czire --- Budapest · 2012
In: Szécsi József Keresztény – Zsidó Teológiai évkönyv (Keresztény-Zsidó Társaság 2012), 62-80
Zoltán Adorjáni --- Szeged · 2012
In: Benyik György Isteni bölcsesség - emberi tapasztalat (JATE Press 2012), 35-49

Jób testamentuma tipikusan hellenista zsidó irat. Olyan lírai részekkel gazdagított elbeszélés, amelyben fel lehet fedezni a görög tragédia hatását is. Missziós céllal hirdeti a monoteizmust, éspedig a szektás kegyesség különféle irányzatainak ötvözeteként. Ószövetségi minták alapján szerkesztett erkölcsi intelem a hellenista zsidó apokaliptika, a korai merkava-misztika, a qumráni dualista (különösen a 43. fejezet) és a therapeuta szemléletmód, a zsidó mágia (46,3–47,6) és a karizmatikus nyelveken szólás színeivel.

György Papp --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 69-95
Elek Rezi --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 295-306
Zsolt Kozma --- Kolozsvár · 2012
In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások (Erdélyi Református Egyházkerület 2012), 7-31
Vilmos József Kolumbán --- 2012
In: Református Szemle 105 (2012), 404-422
Zsolt Kozma --- Kolozsvár · 2012
In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások (Erdélyi Református Egyházkerület 2012), 44-47
Kató Szabolcs Ferencz --- 2012
In: Református Szemle 105 (2012), 341-365
Jenő Kiss --- 2012
In: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 124 (2012), 369-384

In the last confession of Jeremiah, Jer 20,7–18, the individual complaint in vv. 7–13 and the poem of vv. 14–18 appear to have been put side by side without any obvious connection. The present study seeks to establish the relationship between these pericopes. A closer analysis of the complaint from a literary critical point of view suggests that vv. 7a.8–9 form the basic layer of the pericope, while vv. 10.12 and 11.13 should be considered as later expansions. Vv.

Elek Rezi --- 2012
In: Református Szemle 105 (2012), 580-588
Csaba Balogh --- 2012
In: Orpheus Noster 4 (2012), 26-50

Bár Ézs 19,16-25-t gyakran a késő fogság utáni időszak eszkatologikus próféciáival hozzák kapcsolatba, a prófécia szövegének, teológiájának és lehetséges történelmi hátterének vizsgálata arra indít, hogy megkérdőjelezzük ezt a feltételezést. Ézs 19-ben nem egyszerűen „univerzalizmusról” van szó, hanem ennek a JHVH világuralmát valló képzetnek arról a formájáról, amely a JHVH-nak való szolgálatot és az idegen népekhez való viszonyát nem eszkatologikus, hanem történeti keretek között képzeli el (vö. pl. 19,23: „szolgálni fogja Egyiptom Asszíriát”).

2011

Szabolcs Czire --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 159-169
István Pásztori-Kupán --- 2011
In: Református Szemle 104 (2011), 183-194
István Pásztori-Kupán --- Kolozsvár · 2011
In: Ungvári Zrínyi Imre, Veress Károly Válságtapasztalatok és etikai távlatok (Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2011), 129-141
Botond Péter Koppándi --- Kolozsvár · 2011
In: Jakabffy Tamás Unitárius Kalendárium (Erdélyi Unitárius Egyház 2011), 98-104
Elek Rezi --- 2011
In: Faith and Freedom 64 (2011), 34-43
Sándor Béla Visky --- Kolozsvár · 2011
In: Veress Károly, Ungvári Zrínyi Imre Válságtapasztalatok és etikai távlatok (Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2011), 215-224
Vilmos József Kolumbán --- Pécs · 2011
In: Kupa László Görbe háttal. Interetnikus konfliktusok Közép-Európában a múltban és a jelenben (Virágmandula Kft 2011), 25-38
Vilmos József Kolumbán --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 387-399
Bálint Károly Zabán --- 2011
In: Irish Biblical Studies 29 (2011), 31-52
István Pásztori-Kupán --- 2011
In: Revista Ecumenică Sibiu 3 (2011), 423-434
Zsolt Kozma --- Kolozsvár · 2011
In: Erdélyi Református Naptár a 2010. évre (Erdélyi Református Egyházkerület 2011), 55-61
György Papp --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 297-325
Sándor Kovács --- 2011
In: Keresztény Magvető 117 (2011), 418-425

Pages