Articles published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2003

Csaba Balogh --- Barneveld · 2003
In: Kwakkel, Gert Wonderlijk gewoon. Profeten en profetie in het Oude Testament (De Vuurbaak 2003), 117-137

Naast de sporadische expliciete verwijzingen naar de receptie van de profetie door andere profeten in een latere tijd zijn er een aantal indirecte bewijzen met betrekking tot het onderlinge verband tussen de profetische teksten. Het doel van deze bijdrage is om de aanwezigheid en functie van de traditie te onderzoeken binnen de zogenaamde volkenprofetieën; dat wil zeggen: profetieën die gaan over de vreemde volken rondom Israël.

Jenő Kiss --- 2003
In: Konfluenzen - Jahrbuch für Evangelische Theologie von Hermannstadt (2003), 55-58
Zsolt Geréb --- 2003
In: Az Út 29 (2003), 169-179
Szabolcs Czire --- 2003
In: Keresztény Magvető 109 (2003), 3-21
István Pásztori-Kupán --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 146-158
Zoltán Adorjáni --- 2003
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis 3 (2003), 87-99
Kurta József --- 2003
In: Művelődés 56 (2003), 9-12
Sándor Kovács --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 684-696
Kurta József --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 89-92
Zsolt Geréb --- 2003
In: Korunk (2003), 22-25
Zoltán Adorjáni --- Kolozsvár · 2003
In: Imre Lajos Szombatesték a parókián (2003), 5-40
Csaba Balogh --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 211-234

Mózes 4. könyvében (4Móz 1 és 26) található népszámlálási adatok számos kérdést vetnek fel az írásmagyarázók előtt. A szó szerinti olvasat nemcsak a racionális történész-teológus elé állít akadályt, hanem komoly intertextuális konfliktust is eredményez. A tanulmány e számok funkcióját kereső modelleket értékeli röviden és javasol egy újabb módszert a cenzus adatainak értelmezéséhez. A függelékben található, a tárgyalt textusokhoz kapcsolódó igehirdetési vázlat egyben utalás is a kérdés gyakorlati jelentőségére.

Sándor Béla Visky --- 2003
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis (2003), 5-6
Edit Somfalvi --- 2003
In: Az Út 2003 (2003), 2-10

A cikk, ami egy hosszabb angolul megírt tanulmány rövidített változata, azt taglalja, hogy a legkisebb kortól hogyan segíthetjük a gyermekeket hitben felnőni. Ismerteti a hitfejlődés szakaszait, a nevelés csapdáit és ötleteket ad a hatékony neveléshez.

Zoltán Adorjáni --- Budapest · 2003
In: Kun Mária, Morvai Judit ספר לכבוד Marjovszky Tibor נ. Tanulmánykötet Marjovszky Tibor 50. születésnapkja alkalmából (B&V Bt. 2003), 9-23
Zoltán Adorjáni --- 2003
In: Keresztény Szó 14 (2003), 6-11
Sándor Béla Visky --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 357-379
Botond Péter Koppándi --- 2003
In: Keresztény Magvető 109 (2003), 83-88
Kurta József --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 310-318
Sándor Kovács --- 2003
In: Keresztény Magvető 109 (2003), 34-46

2002

Kurta József --- 2002
In: Református Szemle 95 (2002), 444-447
Sándor Kovács --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 20-30
Zsolt Geréb --- 2002
In: Az Út 28 (2002), 11-21
Szabolcs Czire --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 326-342
István Pásztori-Kupán --- 2002
In: Református Szemle 95 (2002), 198-205
Sándor Béla Visky --- Kolozsvár · 2002
In: 2002 (Erdélyi Református Egyházkerület 2002), 141-144
Tamás Juhász --- Kolozsvár · 2002
In: Tánczos Vilmos, Tőkés Gyöngyvér Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről 1 (Scientia Kiadó 2002), 237-268
Elek Rezi --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 60-66
Zoltán Adorjáni --- 2002
In: Református Szemle 95 (2002), 420-432
Vilmos József Kolumbán --- 2002
In: Az Út 28 (2002), 84-91
Sándor Béla Visky --- 2002
In: Református Szemle (2002), 206-225
Sándor Béla Visky --- Budapest · 2002
In: Peccato e misericordia divina come problema dell’uomo di oggi (Márton Áron Publishing House 2002), 99-108
Vilmos József Kolumbán --- 2002
In: Erdővidéki lapok 3 (2002), 24-26
Kurta József --- 2002
In: Református Szemle 95 (2002), 540-543
Sándor Kovács --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 365-374
Elek Rezi --- Prague · 2002
In: Hill, Andrew M., McAllister, Jill K., Reed, Clifford M. A Global Conversation. Unitarian Universalism at the Dawn of the 21st Century. Theological Symposium (International Council of Unitarians and Universalists 2002), 59-71

Theological Symposium, June 25-30, 2001, Oxford.

Szabolcs Czire --- 2002
In: A Láng (2002), 0-0
István Pásztori-Kupán --- 2002
In: The Journal of Theological Studies 53 (2002), 102-111
Jenő Kiss --- Nagyszeben · 2002
In: Konfluenzen - Jahrbuch für Evangelische Theologie von Hermannstadt (Evangelisch Theologische Fakultät Herrmannstadt 2002), 88-93
Zoltán Adorjáni --- Kolozsvár · 2002
In: Tonk Márta, Adorjáni Zoltán Erdélyi Református Naptár a 2003. évre (Erdélyi Református Egyházkerület 2002), 174-184
Elek Rezi --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 380-388
Zoltán Adorjáni --- 2002
In: Keresztény Szó 13 (2002), 13-15
Sándor Béla Visky --- 2002
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis (2002), 75-78
Sándor Kovács --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 374-380
Kurta József --- 2002
In: Református Szemle 95 (2002), 97-106
Szabolcs Czire --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 313-325
Karasszon István --- Budapest · 2002
In: Karasszon István Az Ószövetség fényei. Veterotestamentica (Mundus Kiadó 2002), 62-71
Sándor Kovács --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 12-19

Pages