Articles published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2005

Zsolt Kozma --- 2005
In: Sárospataki Füzetek (2005), 129-135
Zsolt Geréb --- Bukarest · 2005
In: Klein, Christoph Spannweite. Theologische Forschung und kirchliches Wirken. Festgabe für Hans Klein zum 65. Geburtstag (2005), 103-117
Sógor Árpád --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 617-643
Zsolt Geréb --- Nagyszeben · 2005
In: Lumina lui Hristos luminează tuturor. Speranță, înnoire și unitate în Europa. Sibiu, 19 aprilie 2005 (Asociația Ecumenică a Bisericilor din România 2005), 23-31
Jenő Kiss --- Bukarest · 2005
In: Klein, Christoph, Tobler, Stefan Spannweite. Theologische Forschung und kirchliches Wirken. Festgabe für Hans Klein zum 65. Geburtstag (2005), 85-93
Zoltán Adorjáni --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 597-607
Szabolcs Czire --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 131-180
Vilmos József Kolumbán --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 537-548
Tímea Benkő --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 39-69
Zsolt Geréb --- Kolozsvár · 2005
In: Adorjáni Zoltán Sacra Scripta 3 (Protestant Theological Institute 2005), 101-115

2004

Sándor Béla Visky --- Kolozsvár · 2004
In: Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 203-240
Zsolt Geréb --- Groningen · 2004
In: Ed Noort Der Dekalog und die Theologie im Alten Testament. Religion und Normativität. Interdisziplinäre Überlegungen zum Dekalog damals und jetzt (Rijksuniversiteit Groningen 2004), 15-25
Kurta József --- 2004
In: Református Szemle 94 (2004), 72-76
István Pásztori-Kupán --- 2004
In: Az Út 30 (2004), 71-85
Sándor Kovács --- Manchester · 2004
In: Smith, Leonard Unitarian to the Core. Unitarian College Manchester 1854-2004 (2004), 143-160
Sándor Kovács --- 2004
In: Keresztény Magvető 110 (2004), 437-443
Dezső Buzogány --- 2004
In: Református Szemle (2004), 514-524
Zsolt Geréb --- Kolozsvár · 2004
In: Lészai Lehel Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 62-73
Szabolcs Czire --- 2004
In: Keresztény Magvető 110 (2004), 259-276
Elek Rezi --- Kolozsvár · 2004
In: Frunză, Sandu Paşi spre integrare. Religie şi drepturile omului în Romania (Lime 2004), 47-50

Conferinţă organizată de Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Istorie -Filozofie, Catedra de Filozofie Sistematică si SACRI.

Jenő Kiss --- Kolozsvár · 2004
In: Lészai Lehel Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 74-76
Vilmos József Kolumbán --- Barót · 2004
In: Máthé János A magyarhermányi református egyházközség története (Gaál Mózes Közművelődési Egyesület 2004), 7-12
Zsolt Kozma --- 2004
In: Az Út 30 (2004), 123-129
Zsolt Geréb --- Bécs · 2004
In: Die Bibel als Buch der Bildung. Festschrift für Gottfried Adam zum 65. Geburtstag (LIT Verlag 2004), 147-158
István Pásztori-Kupán --- 2004
In: Református Szemle 97 (2004), 57-81
Golka, F. W. --- 2004
In: Currents in Biblical Research 2 (2004), 153-177
Sándor Kovács --- 2004
In: Keresztény Magvető 110 (2004), 160-170
Zsolt Geréb --- Szeged · 2004
In: Benyik György Világi közösség - Vallási közösség. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. Szeged - 2003 (JATE Press 2004), 123-134
Szabolcs Czire --- 2004
In: Keresztény Magvető 110 (2004), 249-258
Kurta József --- 2004
In: Református Szemle 97 (2004), 212-214
Vilmos József Kolumbán --- Kolozsvár · 2004
In: Gyarmati Zsolt, Geambasu Réka Rodosz tanulmányok. Közgazdaság-, jog- és történettudomány (2004), 284-307
Elek Rezi --- Prague · 2004
In: Reed, Clifford M. A Martyr Soul Remembered. Commemorating the 450th Anniversary of the Death of Micael Servetus (International Council of Unitarians and Universalists 2004), 23-40

Theological Confrerence, Geneva, 24th-26th October 2004.

Csaba Balogh --- 2004
In: Református Szemle 97 (2004), 3-20

Némely elszórtan jelentkező közvetlen utalás mellett, amely a prófécia későbbi korban való recepciójával foglalkozik, találunk egynéhány közvetett utalást is a prófétai szövegek egymással való kapcsolatát illetően. E tanulmánynak az a célja, hogy a prófétai tradíció jelenlétét és szerepét vizsgálja olyan szövegek esetében, amelyeket tárgyuknál fogva idegen népek elleni próféciáknak nevezünk.

István Pásztori-Kupán --- 2004
In: Keresztény Szó 25/12 (2004), 26-29
Zoltán Adorjáni --- 2004
In: Református Szemle 97 (2004), 461-492
Szabolcs Czire --- 2004
In: Keresztény Magvető 110 (2004), 105-139
István Pásztori-Kupán --- 2004
In: Az Út 30 (2004), 5-18
György Papp --- 2004
In: Református Szemle 97 (2004), 284-287
Vilmos József Kolumbán --- Kolozsvár · 2004
In: Lészai Lehel Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 77-85
Zsolt Geréb --- 2004
In: Az Út 30 (2004), 61-68

2003

Csaba Balogh --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 13-31

Az elmúlt évszázad régészeti kutatásai sok tekintetben hozzájárultak a prófétákról és a profetizmusról alkotott hagyományos kép átértékeléséhez. Az izráelita próféciának a közel-keleti háttér ellenében való vizsgálata rendkívül termékeny aktivitásnak bizonyult. Az archeológia szövegleleteiből most ötöt szeretnék kiemelni. Ezek nagymértékben elősegítették a próféták társadalmi funkciójának jobb megértését, illetve részleteiben is betekintést engedtek abba a bonyolult folyamatba, amit a próféciák szóbeli és irodalmi formáinak kialakulása jelent

Zsolt Geréb --- 2003
In: Az Út 29 (2003), 169-179
Zoltán Adorjáni --- 2003
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis 3 (2003), 87-99
Dezső Kállay --- 2003
In: Az Út 27 (2003), 119-128
Kurta József --- 2003
In: Művelődés 56 (2003), 9-12
Sándor Kovács --- 2003
In: Keresztény Magvető 109 (2003), 176-209
Vilmos József Kolumbán --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 718-743
Kurta József --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 89-92
Zoltán Adorjáni --- Kolozsvár · 2003
In: Imre Lajos Szombatesték a parókián (2003), 5-40

Pages