Articles published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2013

Sándor Béla Visky --- Kolozsvár · 2013
In: Bonhoeffer, Dietrich Az egyház lényege (Exit 2013), 7-16
István Pásztori-Kupán --- 2013
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Teologia Orthodoxă 58 (2013), 125-134
Zoltán Adorjáni --- Debrecen · 2013
In: Balogh Margit, Kókai Nagy Viktor Újszövetség és eszkatológia. Tanulmánykötet Peres Imre tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából (Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2013), 145-158
Vilmos József Kolumbán --- 2013
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 201-212
Szabolcs Czire --- Kolozsvár · 2013
In: Unitárius Kalendárium (Erdélyi Unitárius Egyház 2013), 175-186
István Pásztori-Kupán --- 2013
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 147-166
Elek Rezi --- Budapest · 2013
In: Kovács Ábrahám Vallási pluralizmus, vallásközi párbeszéd és kortárs ideológiák. Magyar protestáns teológiai kitekintések (Kálvin Kiadó 2013), 69-87
Zoltán Adorjáni --- 2013
In: Pannonhalmi Szemle 21 (2013), 10-17

Az unalomérzet tulajdonképpeni jelenségéről az Ószövetség néhány helyén olvashatunk. Ennek fogalmát a qúc igegyök hordozza, amely ott, ahol az unalomérzetet fejezi ki, kizárólag csak személyes igemódban fordul elő.

Zoltán Adorjáni --- 2013
In: Igazság és élet 7 (2013), 370-378
Szabolcs Czire --- 2013
In: Jézustól Krisztusig. 24. Nemzetközi Biblikus Konferencia 1 (2013), 65-78
Szabolcs Czire --- 2013
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 89-107
Csaba Balogh --- 2013
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 9-38

Az Ószövetségben közel 650 helyen találkozunk a "Jeruzsálem" névvel. Ám ezek a referenciák jobbára a Dávid királyságát követő korszakra vonatkoznak, amikor Jeruzsálem politikai és vallási szempontból a királyság központjává válik. De milyen is volt ez a város, mielőtt Dávid fővárossá tette volna? Ez a tanulmány előbb röviden áttekinti azokat a bibliai utalásokat és régészeti eredményeket, amelyek fényt vetnek a monarchia korát megelőző Jeruzsálem életére.

Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2013
In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban (Egyetemi Műhely 2013), 214-240
Vilmos József Kolumbán --- Pécs · 2013
In: Kupa László Etnikai leporelló Közép-Európában -kiadványsorozatok tükrében. Tanulmányok. (Virágmandula Kft 2013), 109-119
György Papp --- Kolozsvár · 2013
In: Péter Csaba 450 éves a Heidelbergi Káté (Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2013), 61-79

A Heidelbergi Kátéban nem találkozunk az embert önmagában vizsgáló kérdésekkel. A Káté szerzői valahányszor az ember természetére, állapotára vagy akár rendeltetésére vonatkozó kérdést tesznek fel, egyértelműen éreztetik, hogy soha nem önmagában, hanem kizárólag Istennel való kapcsolatában szemlélik az embert. Mindjárt a Káté preambulumában találkozunk ennek világos kifejezésével, amikor az egyetlen vigasztalásra vonatkozó kérdés-feleletben kifejtik, hogy az ember nem rendelkezik önmaga fölött, ugyanis elsősorban a megváltás jogán Jézus Krisztus tulajdona.

István Pásztori-Kupán --- 2013
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Teologia Orthodoxă 58 (2013), 115-124
Csaba Balogh --- 2013
In: Vetus Testamentum 63 (2013), 1-18

Isa 8:16 is considered a key reference regarding the formation of the book of Isaiah and the role of prophetic disciples in this process. This article argues, however, that originally this verse had a more limited significance. The instruction to which v. 16 refers is to be identified with vv. 12-15 rather than an early ‘book’ of Isaiah. The expression ‘the instructed ones’ (of YHWH rather than the prophet) is applied to the prophet’s audience.

Szabolcs Czire --- Kolozsvár · 2013
In: Czire Szabolcs Az Egység tükröződései. Unitárius teológiai tanulmányok 1 (Protestáns Teológiai Intézet / Magyar Unitárius egyház 2013), 47-61
Sándor Kovács --- 2013
In: Magyar Kisebbség 18 (2013), 57-81
Jenő Kiss --- Kolozsvár · 2013
In: Kiss Jenő, Meulink Korf, Hanneke, Melzer, Annette Megmásíthatatlan jogigény. Betekintés a kontextuális segítésbe 16 (Exit 2013), 101-114
György Papp --- 2013
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 167-185
Botond Péter Koppándi --- 2013
In: Keresztény Magvető 119 (2013), 3-26
Botond Péter Koppándi --- 2013
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 111-128
Csaba Balogh --- 2013
In: Igazság és élet 7 (2013), 357-369
Dezső Kállay --- 2013
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 53-75
Kató Szabolcs Ferencz --- 2013
In: Horváth I., Orlovszky G. Mikro & Makro (2013), 153-163
István Pásztori-Kupán --- Kolozsvár · 2013
In: Leb, Ioan-Vasile, Gârdan, Gabriel-Viorel, Dacian Revelații ale unității la Sfinții Părinți Capadocieni (Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2013), 0-0
Botond Péter Koppándi --- 2013
In: Keresztény Magvető 119 (2013), 179-199
György Papp --- 2013
In: Református Szemle 106 (2013), 7-26
Szabolcs Czire --- Kolozsvár · 2013
In: Czire Szabolcs Az Egység tükröződései. Unitárius teológiai tanulmányok 1 (Protestáns Teológiai Intézet / Magyar Unitárius egyház 2013), 63-88
Sándor Kovács --- Köln · 2013
In: Wien, Ulrich A., Brandt, Juliane, Balogh F. András Radikale Reformation. Die Unitarier in Siebenbürgen (Böhlau 2013), 241-289

2012

Vilmos József Kolumbán --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 309-325
István Pásztori-Kupán --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 99-108
Sógor Árpád --- 2012
In: Református Szemle 105 (2012), 36-57
Tamás Juhász --- Leiden · 2012
In: Borght, Eduardus van der, Geest, Paul van der Strangers and Pilgrims on Earth. Essays in Honour of Abraham van de Beek (Brill Academic Publishers 2012), 523-534
Zsolt Geréb --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 37-55
Xeravits Géza --- 2012
In: Vigilia 77 (2012), 402-409
Zsolt Kozma --- Kolozsvár · 2012
In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások (Erdélyi Református Egyházkerület 2012), 48-50
Csaba Balogh --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 9-36

Zsolt 139,13-16 az ószövetségi antropológia szempontjából fölvet néhány rendkívül izgalmas kérdést. A költemény a magzat anyaméhben való alakulását Isten teremtő munkájának tekinti. A 15. vers egymással párhuzamba állítja a magzat anyaméhben való formálódását és a föld mélyén való alakulást. Mit is jelent ez, az ószövetségi klasszikus teremtéstörténet fényében meglehetősen szokatlan képzet? Milyen könyvről beszél a 16. vers és milyen értelemben vonatkozik ez a könyv a még meg sem született ember életére?

Csaba Balogh --- 2012
In: Igazság és élet 5 (2012), 487-498
Sándor Kovács --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 327-334
István Pásztori-Kupán --- Leiden · 2012
,
Gudor Botond --- Leiden · 2012
In: Borght, Eduardus van der, Geest, P. van Strangers and Pilgrims on Earth. Essays in Honour of Abraham van de Beek (Brill Academic Publishers 2012), 503-522
Tímea Benkő --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 143-157
Szabolcs Czire --- 2012
In: Keresztény Magvető 118 (2012), 31-57

A cikk a történeti-Jézus kutatásában használt forrásanyagot vizsgálja.

Zoltán Adorjáni --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 57-66
Kató Szabolcs Ferencz --- 2012
In: Ugarit-Forschungen 43 (2012), 257-272
Vilmos József Kolumbán --- Pécs · 2012
In: Kupa L. Együttélés és együttműködés. Interetnikus kooperáció Közép Európában. Tanulmányok (Virágmandula Kft 2012), 69-81
Zsolt Kozma --- Kolozsvár · 2012
In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások (Erdélyi Református Egyházkerület 2012), 51-58
Csaba Balogh --- 2012
In: Sacra Scripta 10 (2012), 147-176

According to Gen 1, the “classical” story of the origin of humanity, God began and finished the creation of man on the sixth day. In this view, creation is a one-time divine act dated to the dawn of history. Psalm 139,13-16 provides an alternative concept regarding human origins. The ideas permeating this Psalm are less widespread in the Bible, and they were far less influential for later theological works than the classical biblical accounts of creation. Nonetheless, these anthropological notions appear to be firmly rooted in folk religion.

Zoltán Adorjáni --- Debrecen · 2012
In: Fazakas Sándor, Ferencz Árpád Krisztusért járva követségben... Teológia - igehirdetés - egyházkormányzás. Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára (Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2012), 349-358

Pages