Articles published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2014

Tamás Juhász --- 2014
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 5 (2014), 75-83
Zoltán Adorjáni --- 2014
In: Református Szemle 107 (2014), 705-714
Sándor Béla Visky --- Kolozsvár · 2014
In: Ungváry Zrínyi Imre Életterünk a kommunikáció. A társadalmi kommunikáció és a média etikai problémái (Egyetemi Műhely 2014), 70-88
Dezső Kállay --- 2014
In: Igazság és élet 8 (2014), 168-178
Zoltán Adorjáni --- 2014
In: Igazság és élet 8 (2014), 404-413
Zoltán Adorjáni --- Sárospatak · 2014
In: Enghy Sándor Ki nem száradó Patak. Győri István tiszteletére (Tiszáninneni Református Egyházkerület Hernád Kiadó 2014), 43-57

2013

Elek Rezi --- 2013
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 187-197
Zoltán Adorjáni --- 2013
In: Igehirdető 24 (2013), 59-70
Zsolt Geréb --- 2013
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 77-88
Dezső Buzogány --- 2013
In: Református Szemle 106 (2013), 208-218
György Papp --- 2013
In: Református Szemle 106 (2013), 649-661
Vilmos József Kolumbán --- Budapest · 2013
In: Csaba K. Zoltani Transylvania Today: Diversity at Risk (Osiris Kiadó 2013), 195-206
Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2013
In: Erdélyi Múzeum 65 (2013), 108-124
Csaba Balogh --- 2013
In: Igehirdető 24 (2013), 243-252

Ez a téma és kérdésfelvetés korántsem új keletű – egyébként mi az, ami még annak számíthat a mai teológiában? Az egyház- és teológiatörténet során, amióta az Ószövetség bekerült a képbe, sokan és sokféle módon keresték már a választ a fenti kérdésre, és ezek eredménye számtalan könyvben és tanulmányban áll előttünk.

György Papp --- 2013
In: Református Szemle 106 (2013), 239-249
Sándor Kovács --- Budapest · 2013
,
Molnár B. Lehel --- Budapest · 2013
In: Csaba K. Zoltani Transylvania Today: Diversity at Risk (Osiris 2013), 207-214
István Pásztori-Kupán --- 2013
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Teologia Orthodoxă 58 (2013), 125-134
Sándor Béla Visky --- Kolozsvár · 2013
In: Bonhoeffer, Dietrich Az egyház lényege (Exit 2013), 7-16
Vilmos József Kolumbán --- 2013
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 201-212
Zoltán Adorjáni --- Debrecen · 2013
In: Balogh Margit, Kókai Nagy Viktor Újszövetség és eszkatológia. Tanulmánykötet Peres Imre tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából (Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2013), 145-158
István Pásztori-Kupán --- 2013
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 147-166
Szabolcs Czire --- Kolozsvár · 2013
In: Unitárius Kalendárium (Erdélyi Unitárius Egyház 2013), 175-186
Elek Rezi --- Budapest · 2013
In: Kovács Ábrahám Vallási pluralizmus, vallásközi párbeszéd és kortárs ideológiák. Magyar protestáns teológiai kitekintések (Kálvin Kiadó 2013), 69-87
Szabolcs Czire --- 2013
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 89-107
Szabolcs Czire --- 2013
In: Jézustól Krisztusig. 24. Nemzetközi Biblikus Konferencia 1 (2013), 65-78
Zoltán Adorjáni --- 2013
In: Igazság és élet 7 (2013), 370-378
Zoltán Adorjáni --- 2013
In: Pannonhalmi Szemle 21 (2013), 10-17

Az unalomérzet tulajdonképpeni jelenségéről az Ószövetség néhány helyén olvashatunk. Ennek fogalmát a qúc igegyök hordozza, amely ott, ahol az unalomérzetet fejezi ki, kizárólag csak személyes igemódban fordul elő.

Csaba Balogh --- 2013
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 9-38

Az Ószövetségben közel 650 helyen találkozunk a "Jeruzsálem" névvel. Ám ezek a referenciák jobbára a Dávid királyságát követő korszakra vonatkoznak, amikor Jeruzsálem politikai és vallási szempontból a királyság központjává válik. De milyen is volt ez a város, mielőtt Dávid fővárossá tette volna? Ez a tanulmány előbb röviden áttekinti azokat a bibliai utalásokat és régészeti eredményeket, amelyek fényt vetnek a monarchia korát megelőző Jeruzsálem életére.

Vilmos József Kolumbán --- Pécs · 2013
In: Kupa László Etnikai leporelló Közép-Európában -kiadványsorozatok tükrében. Tanulmányok. (Virágmandula Kft 2013), 109-119
Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2013
In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban (Egyetemi Műhely 2013), 214-240
György Papp --- Kolozsvár · 2013
In: Péter Csaba 450 éves a Heidelbergi Káté (Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2013), 61-79

A Heidelbergi Kátéban nem találkozunk az embert önmagában vizsgáló kérdésekkel. A Káté szerzői valahányszor az ember természetére, állapotára vagy akár rendeltetésére vonatkozó kérdést tesznek fel, egyértelműen éreztetik, hogy soha nem önmagában, hanem kizárólag Istennel való kapcsolatában szemlélik az embert. Mindjárt a Káté preambulumában találkozunk ennek világos kifejezésével, amikor az egyetlen vigasztalásra vonatkozó kérdés-feleletben kifejtik, hogy az ember nem rendelkezik önmaga fölött, ugyanis elsősorban a megváltás jogán Jézus Krisztus tulajdona.

István Pásztori-Kupán --- 2013
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Teologia Orthodoxă 58 (2013), 115-124
Sándor Kovács --- 2013
In: Magyar Kisebbség 18 (2013), 57-81
Szabolcs Czire --- Kolozsvár · 2013
In: Czire Szabolcs Az Egység tükröződései. Unitárius teológiai tanulmányok 1 (Protestáns Teológiai Intézet / Magyar Unitárius egyház 2013), 47-61
Csaba Balogh --- 2013
In: Vetus Testamentum 63 (2013), 1-18

Isa 8:16 is considered a key reference regarding the formation of the book of Isaiah and the role of prophetic disciples in this process. This article argues, however, that originally this verse had a more limited significance. The instruction to which v. 16 refers is to be identified with vv. 12-15 rather than an early ‘book’ of Isaiah. The expression ‘the instructed ones’ (of YHWH rather than the prophet) is applied to the prophet’s audience.

Jenő Kiss --- Kolozsvár · 2013
In: Kiss Jenő, Meulink Korf, Hanneke, Melzer, Annette Megmásíthatatlan jogigény. Betekintés a kontextuális segítésbe 16 (Exit 2013), 101-114
György Papp --- 2013
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 167-185
Botond Péter Koppándi --- 2013
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 111-128
Botond Péter Koppándi --- 2013
In: Keresztény Magvető 119 (2013), 3-26
Dezső Kállay --- 2013
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 53-75
Kató Szabolcs Ferencz --- Budapest · 2013
In: Horváth I., Orlovszky G. Mikro & Makro (Pécsi Tudományegyetem 2013), 153-163
Csaba Balogh --- 2013
In: Igazság és élet 7 (2013), 357-369
István Pásztori-Kupán --- Kolozsvár · 2013
In: Leb, Ioan-Vasile, Gârdan, Gabriel-Viorel, Dacian Revelații ale unității la Sfinții Părinți Capadocieni (Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2013), 0-0
Botond Péter Koppándi --- 2013
In: Keresztény Magvető 119 (2013), 179-199
György Papp --- 2013
In: Református Szemle 106 (2013), 7-26
Sándor Kovács --- Köln · 2013
In: Wien, Ulrich A., Brandt, Juliane, Balogh F. András Radikale Reformation. Die Unitarier in Siebenbürgen (Böhlau 2013), 241-289
Szabolcs Czire --- Kolozsvár · 2013
In: Czire Szabolcs Az Egység tükröződései. Unitárius teológiai tanulmányok 1 (Protestáns Teológiai Intézet / Magyar Unitárius egyház 2013), 63-88

2012

Vilmos József Kolumbán --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 309-325
István Pásztori-Kupán --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 99-108

Pages