Hírek

máj 08 ∙ 12:21 ∙ 2 hét óta

A kolozsvári, majd dél-erdélyi és szilágysági tanulmányutak után az elsőéves hallgatók Kalotaszeg vidékét, azon belül a Nádas-völgyét keresték fel. A Sógor Árpád ifjúsági lelkipásztor által vezetett gyülekezeti gyakorlatról most is sok értékes tapasztalattal térhettek vissza.

máj 05 ∙ 22:27 ∙ 3 hét óta

Zákonyi Botond, Magyarország romániai nagykövete a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetését adta át Dr. Rezi Eleknek, a Teológiai Intézet oktatójának, egykori rektorának.

Akadémiai naptár

Könyvek

Papp György ∙ Riga 2018 ∙ 179 pp.

E kommentár elolvasása nem csak Kálvint – az írásmagyarázat szerzőjét – hozza közelebb az olvasóhoz, hanem ahhoz is hozzájárul, hogy isten- és önismeretünket gyarapítva úgy számláljuk napjainkat, hogy közben bölcs szívhez jussunk. Kálvin szerint ugyanis gyakorlatilag ez a kettős ismeret jelenti az igazi bölcsességet.

Visky Sándor Béla ∙ Kolozsvár 2018 ∙ 413 pp.

A megtartó ismeret nem más, mint a Megtartó ismerete. De mit is jelent ez? Mi tulajdonképpen az evangélium, és miért higgyünk benne még a 21. században is? Hogyan ragyogja át ez az ismeret az olyan mindennapi kérdések szövetét, amelyek például az egészséges vagy éppen egészségtelen, stresszes vagy nyugalmasabb életformánkra vonatkoznak? Mit jelent a megtartó ismeret az egyházról, nemzetről, kultúráról való gondolkodásunk számára?

Tanulmányok

Kolumbán Vilmos József ∙ 2018
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica (97-110)
Kolumbán Vilmos József ∙ 2018
In: Református Szemle 111 (62-78)
Kovács Sándor ∙ Bukarest 2018
In Szilágyi Szilárd: Libertatea conștiinței și conștiința libertății. Despre unitarianism (13-43)
Papp György ∙ 2018
In: Kelet Kapuja II. (58-79)
Balogh Csaba ∙ 2018
In: Journal for the Study of the Old Testament 42 (363-390)
Visky Sándor Béla ∙ 2018
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica 63 (75-82)