Hírek

máj 31 ∙ 23:09 ∙ 3 hét óta

Életének 90. évében elhunyt Varga László lelkipásztor, a Protestáns Teológiai Intézet tiszteletbeli tanára. Életútjáról Dr. Juhász Tamás emeritus professzor személyes beszámolóban emlékezik meg.

máj 24 ∙ 13:39 ∙ 4 hét óta

A Protestáns Teológiai Intézet könyvtára május 23-án peregrináció-történeti kiállítást színtere volt. A kiállítás bepillantást enged a külföldi tanulmányúton részt vett erdélyi protestáns diákok peregrinációjának részleteibe korabeli dokumentumaik alapján.

Akadémiai naptár

Könyvek

Kozma Zsolt ∙ Kolozsvár 2017 ∙ 195 pp.

A megismerés folyójának a másik partján van egy túlvilág, amely más, mint az innenső. Tudom, hogy ott van Isten és az ő országa minden értékével, de érzékszerveim alkalmatlanok arra, hogy őt megismerjem, és ajándékait birtokba vegyem. És akkor Isten az én múlandókra törekvő, de örök értékekre vágyó világomat összeköti azzal a másikkal.

Kolumbán Vilmos József ∙ Kolozsvár 2017 ∙ 288 pp.

Ez a kötet a 2016 áprilisában megrendezett 'Protestáns Erdély' című egyháztörténeti konferencián elhangzott előadásokat tartalmazza. A tanulmánykötet a 60 éves Buzogány Dezsőt köszönti.

Tanulmányok

Adorjáni Zoltán ∙ 2017
In: Református Szemle 110 (5-12)
Visky Sándor Béla ∙ Budapest 2017
In Fazakas Sándor: A protestáns etika kézikönyve (53-90)
Koppándi Botond Péter ∙ Kolozsvár 2017
In: Jolyon Mitchell: Képszerű beszéd (7-12)
Kállay Dezső ∙ 2016
In: Igazság és élet 10 (267-278)
Papp György ∙ 2016
In: Igazság és élet 10 (217-229)
Kolumbán Vilmos József ∙ 2016
In: Református Szemle 109 (191-201)