Actualități

Jul 20 ∙ 22:17 ∙ de 1 day

În cadrul ședinței din 19 iulie 2017, Senatul ITP a validat rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor scoase la concurs.

Jun 25 ∙ 21:25 ∙ de 3 săptămâni

În cadrul ceremoniei de închidere a anului universitar 2016-2017, treisprezece studenți reformați au depus jurământul de a rămâne fidel chemării lor. Din septembrie ei vor începe perioada de practică profesională în biserica reformată.

Calendar academic

Cărți

Kolumbán Vilmos József ∙ Cluj-Napoca 2017 ∙ 288 pp.

Ez a kötet a 2016 áprilisában megrendezett 'Protestáns Erdély' című egyháztörténeti konferencián elhangzott előadásokat tartalmazza. A tanulmánykötet a 60 éves Buzogány Dezsőt köszönti.

Papp György ∙ Sárospatak 2017 ∙ 199 pp.

Ez a doktori dolgozat csupán az Institutio 1559-es kiadásának a szabad akaratról szóló fejezeteiben fellelhető Khrüszosztomosz-idézetekkel foglalkozik, és igyekszik kideríteni, milyen teológiai szempontokat, vagy akár érdekeket akart érvényesíteni Kálvin, amikor ezekben a fejezetekben megfogalmazta az antiókhiai teológiai iskola emlőin nevelkedett pátriárka szabad akarattal kapcsolatos tanításáról alkotott véleményét.

Studii și articole

Adorjáni Zoltán ∙ 2017
In: Református Szemle 110 (5-12)
Kovács Sándor ∙ Cluj-Napoca 2017
In Kolumbán Vilmos József: Non videri, sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére (28-43)
Visky Sándor Béla ∙ Budapesta 2017
In Fazakas Sándor: A protestáns etika kézikönyve (53-90)
Kovács Sándor ∙ 2017
In: Studii și articole de istorie 81 (39-53)
Koppándi Botond Péter ∙ Cluj-Napoca 2017
In: Jolyon Mitchell: Képszerű beszéd (7-12)
Rezi Elek ∙ 2016
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 7 (119-132)