Összes bejegyzés

Frissítés Cím
Nov 20 19. századi teológiatörténet
Nov 20 Gyakornokok továbbképző tanfolyama (2017/2)
Nov 20 A Protestáns Teológiai Intézet és a gyulefehérvári Római Katolikus Szeminárium tanárainak éves találkozója
Nov 17 Előadás és beszélgetés. „Nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged” – a Római levél 11,18 és szövegkörnyezetének patrológiai értelmezése
Nov 17 Előadás és beszélgetés. Hogyan olvasta Kálvin Khrüszosztomosz írásait?
Nov 17 Visky Sándor Béla szakmai önéletrajza
Nov 16 "A mindenkor szűz Máriától született Jézus". A mariológia református értelmezése és az ökumenikus párbeszéd
Nov 15 Ebéd
Nov 15 Találkozás az Erdélyi Református Egyházkerület képviselőjével, a Farkas utcai templom, a Református Kollégium és az Erdélyi Református Egyházkerület központi épületének a megtekintése
Nov 15 A PTI könyvtárának megtekintése
Nov 15 Vacsora
Nov 15 Reggeli
Nov 15 Az Erdélyi Református Múzeum megtekintés. Házigazda: dr. Buzogány Dezső
Nov 15 Érkezés, szálláshelyek elfoglalása
Nov 05 Élettapasztalatok és teológiai motívumok Augustinus és a pelagiánusok vitájában
Nov 03 Továbbképző lelkipásztorok számára - 2017. november 6-10
Nov 02 Dies Seinsordnung und die Seele Europa's
Oct 31 Krisztus feltámadásának üdvtani jelentősége Pál apostol leveleiben
Oct 31 Krisztus feltámadása mint apologetikai kérdés
Oct 31 Eszkhatológia és világvége: Tévtanítások, populáris kultúra és hitünk
Oct 31 Örök krisztológiai kérdések: Feltámadás, halhatatlanság és közbülső állapot
Oct 31 A paradicsombéli lelkek állapota, az idők vége és az örökkévalóság
Oct 31 A test feltámadása és az önazonosság
Oct 30 Adventi bűnbánati hét
Oct 30 Ezékiel 27
Oct 30 Ezékiel 23,1-21
Oct 30 Első évesek bemutatkozóestje
Oct 30 AGAT és Szenátusi ülés
Oct 30 Ezékiel 20,1-31
Oct 30 Karácsonyi legációs helyek választása

Pages