Összes bejegyzés

Frissítés Cím
May 24 Jézus Krisztus egyháza. Az egyháztörténet vázlata
May 24 Ágendatanulmány
May 24 A zselyki egyházközség emlékkönyve (1881-1950)
May 24 Református teológia Kolozsvárott. Az első évtizedek
May 24 Abacs Márton és Zalányi László vitája és a hit artikulusai
May 24 Bodola János védekezése. Forrásközlés
May 24 Non videri, sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére
May 24 Zilahi Sebes János apológiája
May 23 Istenországa és a művészkedő egyletesek
May 23 Istenországa és a művészkedő egyletesek
May 23 450 Years From The Proclamation of Religious Freedom in Transylvania
May 23 Cseh unitáriusok éves közgyűlése
May 23 Rendszerszemlélet és önismeret a lelkészi munkában
May 23 Unitárius lelkésztovábbképző
May 23 Homiletikai megújulás Észak-Amerikában
May 23 Kihívások a homiletikai palettán - Gyakorlati teológiai nemzetközi tudományos konferencia
May 23 Istenországa és a művészkedő egyletesek
May 23 Istenországa és a művészkedő egyletesek
May 21 Viaskodni vagy tusakodni?
May 18 Theologisch Deutsch I
May 18 Legációs kibocsátó (2018 Pünkösd)
May 17 A 28. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia
May 16 Olvastam egy jó könyvet... Időszerű beszélgetések kortárs teológiáról (4)
May 16 A Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kör konferenciája
May 15 Egy hűséges sáfár és talentumai. Dr. Fejes Sándor emléke
May 15 A "recepta religiók" évszázadai Erdélyben. III. egyháztörténeti műhelykonferencia
May 15 Megbeszélés
May 15 Megbeszélés
May 15 Megbeszélés
May 15 Megbeszélés

Pages