Összes bejegyzés

Frissítés Cím
Jun 15 A kontextuális lelkigondozásról dióhéjban
Jun 15 Egzisztenciális vétek, egzisztenciális adósság
Jun 14 Regulamentul de examinare a studenţilor
Jun 14 BA and MA closing exams
Jun 14 Examene de finalizare a sudiilor de licență și masterat
Jun 14 Alakuló ülés - licenciátusi és magiszteri záróvizsgák
Jun 13 Az „engesztelhetetlen” Vladimir Jankélévitch a Pardonner? tükrében
Jun 10 Áldott legyen az Isten (Zsolt 66,20a)
Jun 05 Hallgatói értékelés
Jun 04 Preaching as Witness. The Homiletics of Thomas G. Long
Jun 04 A jelenkori európai igehirdetés a keresztyén és nemzeti identitás feszültségében.
May 31 450 Years From The Proclamation of Religious Freedom in Transylvania
May 31 A bűnbánati nap magyar protestáns liturgiatörténeti vonatkozásai és utolsó élő emléke Erdélyben
May 31 Járosi Andor és a liturgiareform. Hatások, olvasmányok, testvérközösségek
May 31 Bűnbánati és könyörgő napok, mint a litánia és a Te Deum lehetséges alkalmainak nyomai Erdélyben
May 31 Der Versuch einer Vereinheitlichung des Lutherischen Gottesdienstes in der Habsburgermonarchie unter Joseph II. Der Pressburger Agendenentwurf von 1784 im Königreich Ungarn
May 30 A "recepta religiók" évszázadai Erdélyben. III. egyháztörténeti műhelykonferencia
May 29 Ilkei Lóránd II. éves hallgató dolgozata dicséretet kapott a XXI. ETDK rendezvényén
May 24 Jézus Krisztus egyháza. Az egyháztörténet vázlata
May 24 Ágendatanulmány
May 24 A zselyki egyházközség emlékkönyve (1881-1950)
May 24 Református teológia Kolozsvárott. Az első évtizedek
May 24 Abacs Márton és Zalányi László vitája és a hit artikulusai
May 24 Bodola János védekezése. Forrásközlés
May 24 Non videri, sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére
May 24 Zilahi Sebes János apológiája
May 23 Istenországa és a művészkedő egyletesek
May 23 Istenországa és a művészkedő egyletesek
May 23 Cseh unitáriusok éves közgyűlése
May 23 Rendszerszemlélet és önismeret a lelkészi munkában

Pages