Összes bejegyzés

Frissítés Cím
máj 23 Istenországa és a művészkedő egyletesek
máj 23 Istenországa és a művészkedő egyletesek
máj 23 450 Years From The Proclamation of Religious Freedom in Transylvania
máj 23 Cseh unitáriusok éves közgyűlése
máj 23 Rendszerszemlélet és önismeret a lelkészi munkában
máj 23 Unitárius lelkésztovábbképző
máj 23 Homiletikai megújulás Észak-Amerikában
máj 23 Kihívások a homiletikai palettán - Gyakorlati teológiai nemzetközi tudományos konferencia
máj 23 Istenországa és a művészkedő egyletesek
máj 23 Istenországa és a művészkedő egyletesek
máj 21 Viaskodni vagy tusakodni?
máj 18 Theologisch Deutsch I
máj 18 Legációs kibocsátó (2018 Pünkösd)
máj 17 A 28. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia
máj 16 Olvastam egy jó könyvet... Időszerű beszélgetések kortárs teológiáról (4)
máj 16 A Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kör konferenciája
máj 15 Egy hűséges sáfár és talentumai. Dr. Fejes Sándor emléke
máj 15 A "recepta religiók" évszázadai Erdélyben. III. egyháztörténeti műhelykonferencia
máj 15 Megbeszélés
máj 15 Megbeszélés
máj 15 Megbeszélés
máj 15 Megbeszélés
máj 15 A fiatal Vásárhelyi János teológiai fejlődése
máj 15 20. századi templomépítési törekvések Egeres református gyülekezeteben
máj 15 Nagyvárad-Rét, 90
máj 15 Liturgika-oktatás a kolozsvári Református Theológiai Fakultáson, 1949–1989
máj 15 A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház diakóniájának története a rendszerváltástól napjainkig
máj 15 Felvidéki reformátusok az elmúlt 100 év kihívásaiban
máj 15 Mozzanatok egy püspöki életútból
máj 15 Román-magyar belügyi és állambiztonsági kapcsolatok református egyházi ügyekben. Svájci vonal – a Szabó Endre-ügy

Oldalak