1320

Hírek

2016-06-09 12:08 | 2 hét óta

A 2016. június 9-én aláírt keretszerződés lehetővé teszi a két egyetem közötti szorosabb együttműködést az oktatás és a kutatás területén.

2016-05-22 08:30 | 1 hónap óta

2016. május 21-én az Erdélyi Református Egyházkerület Püspöki Hivatalának tanácstermében bemutatásra került A Református Szemle repertóriuma és A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója.

Akadémiai naptár

Könyvek

Pásztori-Kupán István --- Debrecen 2016 | 234 pp.

Küroszi Theodórétosz A görög betegségek orvoslása című munkájának befejező kötetét nemcsak a teológusok, hanem a jogtudomány iránt érdeklődők is haszonnal forgathatják.

Visky Sándor Béla --- Kolozsvár 2016 | 300 pp.

Ez a könyv a szerző teodicea-kérdésről szóló előző munkája kiegészítéseképpen is értelmezhető. A korábbi mű a gonosz problémáját járja körül, ez utóbbi munka a megbocsátás misztériumát kívánja feltárni.

Tanulmányok

Kolumbán Vilmos József --- 2016
In: Református Szemle 109 (191-201)
Balogh Csaba --- 2016
In: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 128 (64-82)
Kolumbán Vilmos József --- 2016
In Balázs Mihály: A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon (1650-1750) (289-302)
Kolumbán Vilmos József --- 2016
In: Református Szemle 109 (55-67)
Rezi Elek --- 2016
In: Keresztény Magvető 122 (3-18)
Kurta József --- Kolozsvár 2015
In Péntek János: Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között 1 (245-252)