Rezi Elek

Cursul prezintă învățătura dogmatică de bază a bisericilor din România, precum și ale unor grupuri religioase mai recente. Cursul se încheie cu prezentarea și evaluarea importanței mișcării ecumenice și a dialogului interreligios.

A kurzus bemutatja a Romániában elismert egyházak és felekezetek hit- és életfelfogását, illetve ismerteti az új vallásos mozgalmak és szekták legfontosabb tanításait. Ugyanakkor hangsúlyozza az ökumenikus mozgalom és a világvallások közötti dialógus szükségességét.

Această disciplină are ca scop prezentarea valorilor religiei ca viziunea omului universal, precum și legătura acesteia cu cultura diferitelor societăţi. Cursul propune cunoaşterea teoriilor ştiinţifice privind originea religiei, definiţia teoretică şi practică a conceptului lui Dumnezeu.

Cursul are ca scop prezentarea generală a problemelor eticii actuale ale societăţii noastre şi răspunsurile teologiei creştine. Studentul va descoperi rolul și locul eticii sociale în cadrul gândirii creștine precum și în societatea contemporană.

Pages

Subscribe to Rezi Elek