Articole și studii publicate de cadrele didactice ale Institutului Teologic Protestant

2018

Papp György --- 2018
In: Kelet Kapuja II. (2018), 58-79

Dolgozatunk elsődleges célkitűzése feltérképezni és csokorba gyűjteni, hogyan írtak a görög nyelven alkotó késő ókori egyháztörténészek a hunokról. A Kr.u. IV. század utolsó harmadától (370. körül jelentek meg ugyanis a hunok Európában) az V. század második harmadának végéig terjedő időszakban a hunok fontos politikai tényezőként voltak jelen a Római birodalom történetében.

2017

Papp György --- Szeged · 2017
In: Benyik György Vallási és kulturális konfliktusok a Bibliában és az ősegyházban (JATE Press 2017), 275-288

Ez a publikáció néhány pillanatképet kíván felvillantani az antiókhiai incidens (Gal 2,11-14) értelmezéstörténetéből, illetve néhány filológiai és teológiai szempontot felmutatni az igeszakasz mai értelmezéséhez.

Papp György --- 2017
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis (9937) 8 (2017), 81-99

2016

Papp György --- 2016
In: Igazság és élet 10 (2016), 217-229
Papp György --- Göttingen · 2016
In: Selderhuis, Herman, Huijgen, Arnold Calvinus Pastor Ecclesiae (Vandenhoeck & Ruprecht 2016), 423-434

If we compare the Chrysostom-quotations found in the 1559 edition of Calvin’s Institutes with the original Greek texts by John Chrysostom we encounter significant textual differences. Concerning the doctrine of free will there are about 10 quotations of or references to Chrysostom in the Institutes, and in most cases Calvin puts these in unfavourable light.

Papp György --- 2016
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 7 (2016), 135-165
Papp György --- 2016
In: Református Szemle 109 (2016), 523-541
Papp György --- 2016
In: Református Szemle 109 (2016), 401-418

This paper is the second part of a three-piece series, concerning the question of dichotomy and trichotomy. The semantic analysis of the biblical terms was published in an earlier issue of the Református Szemle (2015/3). The present paper presents an introduction on the importance of theological anthropology and the anthropological approach of most important authors from the Early Church. It will be followed by another paper presenting a few anthropologies from the Reformation era and 20th century

2015

Papp György --- 2015
In: Református Szemle 108 (2015), 137-158
Papp György --- Debrecen · 2015
In: Pálfi József Kálvini vonások a magyarok lelki arcán (Hatvani István Teológiai Kutatóközpont - Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2015), 322-334

In 13th chapter of the Book I of his Institutes Calvin makes a reference to Chrysostom’s five homilies, which were composed against the sect of anomoians. The purpose of this short paper is the analysis of this reference. In the first part we present the context of the reference, namely the demonstration of the essential unity of the Triune God. In the following section we discuss the anomoian heresy and we try to unfold to which passages from the homilies of Chrysostom Calvin referred.

Papp György --- 2015
In: Református Szemle 108 (2015), 237-255
Papp György --- 2015
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6 (2015), 31-68

Ebben a tanulmányban a Gal 2,15–4,7 exegézisén keresztül kívánjuk bemutatni a törvény és a Krisztusba vetett hit közötti kapcsolatot, megkeresve azokat a pontokat, amelyek segítségünkre lehetnek e kettőről szóló bibliai tanítás dogmatikai és etikai értelmezésében, illetve alkalmazásában. Bár tudjuk, hogy a hit és törvény viszonyát nem csupán A galatákhoz írt levél tárgyalja, ugyanis ennek jelentős párhuzamai vannak például A rómaiakhoz írt levélben, e tanulmány keretében csak A galatákhoz írt levél fentebb jelzett szakaszaival van módunk foglalkozni.

Papp György --- 2015
In: Журнал «Реформатский взгляд» 1 (2015), 101-115

Наша цель – проанализировать такое понятие, как «imago Dei», на основании Ответа 6 Гейдельбергского катехизиса. Мы избрали эту тему, потому что она остается одной из наиболее дискуссионных в систематическом богословии. Если просмотреть догматические и нравоучительные труды, написанные, начиная с самого раннего периода истории христианства и до нашего времени, можно обнаружить большое разнообразие ответов. В каждом из этих ответов предпринимается попытка объяснить, какой смысл автор книги Бытие вложил в выражение: « ».

Papp György --- 2015
In: Református Szemle 108 (2015), 64-75

2014

Papp György --- 2014
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 5 (2014), 187-197

2013

Papp György --- 2013
In: Református Szemle 106 (2013), 7-26
Papp György --- 2013
In: Református Szemle 106 (2013), 239-249
Papp György --- Kolozsvár · 2013
In: Péter Csaba 450 éves a Heidelbergi Káté (Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2013), 61-79

A Heidelbergi Kátéban nem találkozunk az embert önmagában vizsgáló kérdésekkel. A Káté szerzői valahányszor az ember természetére, állapotára vagy akár rendeltetésére vonatkozó kérdést tesznek fel, egyértelműen éreztetik, hogy soha nem önmagában, hanem kizárólag Istennel való kapcsolatában szemlélik az embert. Mindjárt a Káté preambulumában találkozunk ennek világos kifejezésével, amikor az egyetlen vigasztalásra vonatkozó kérdés-feleletben kifejtik, hogy az ember nem rendelkezik önmaga fölött, ugyanis elsősorban a megváltás jogán Jézus Krisztus tulajdona.

Papp György --- 2013
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 167-185
Papp György --- 2013
In: Református Szemle 106 (2013), 649-661

2012

Papp György --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 69-95

2011

Papp György --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 297-325
Papp György --- 2011
In: Református Szemle 104 (2011), 55-73

2009

Papp György --- 2009
In: Református Szemle 102 (2009), 659-669

2008

Papp György --- 2008
In: Református Szemle 101 (2008), 700-708
Papp György --- 2008
In: Református Szemle 101 (2008), 152-158

2007

Papp György --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 626-635
Papp György --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 636-643
Papp György --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 194-196
Papp György --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 190-194

2006

Papp György --- 2006
In: Református Szemle 99 (2006), 527-535
Papp György --- 2006
In: Református Szemle 99 (2006), 187-196

2005

Papp György --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 70-83
Papp György --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 187-197

2004

Papp György --- 2004
In: Református Szemle 97 (2004), 284-287