Cărți publicate de cadrele didactice ale Institutului Teologic Protestant

Rezi Elek : Unitárius Hit- és Erkölcstan (Tankönyv)
Cluj-Napoca: Erdélyi Unitárius Egyház, 1992. 70 pag.
Buda Béla : A közvetlen emberi kapcsolat szabályszerűségei
: , 1986. 1 pag.
Juhász István : Egyetemes egyháztörténet
Cluj-Napoca: Kézirat, 1979-1980. 1 pag.

Pages