Cărți publicate de cadrele didactice ale Institutului Teologic Protestant

Kovács László Attila : Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve
Cluj-Napoca: Evangélikus Egyházkerület, 1994. 812 pag.
Adorjáni Zoltán : Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. [I. kiadás]
Cluj-Napoca: Institutul Teologic Protestant, 1994. 137 pag.

Adorjáni Zoltán görög nyelvtankönyvének első kiadása a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatói számára készült tananyagként. A leíró jellegű nyelvtan hangtani, szótani és mondattani ismeretet nyújt és a lényegre szorítkozik, de mindent közöl, ami feltétlenül szükséges az újszövetségi görög nyelv elsajátításához. Az igeragozásban az aspektusokat érvényesíti, itt...

Kállay Dezső, Adorjáni László : Valláskönyv a III. osztály számára
Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 1992. 200 pag.
Rezi Elek : Unitárius Hit- és Erkölcstan (Tankönyv)
Cluj-Napoca: Erdélyi Unitárius Egyház, 1992. 70 pag.
Buda Béla : A közvetlen emberi kapcsolat szabályszerűségei
: , 1986. 1 pag.
Juhász István : Egyetemes egyháztörténet
Cluj-Napoca: Kézirat, 1979-1980. 1 pag.

Pages