Articole și recenzii publicate de cadrele didactice ale Institutului Teologic Protestant

2007

 1. Adorjáni Zoltán: In memoriam dr. Pásztor János. Hálás búcsúszó. In: Református Szemle 100 (2007), 702-705
 2. Adorjáni Zoltán: Viszontköszöntés. In: Református Szemle 100 (2007), 719-726
 3. Adorjáni Zoltán: Coetus Theologorum, Pápa, 2007. július 23-28. In: Református Szemle 100 (2007), 1069-1071
 4. Visky Sándor Béla: Versek, esszék. In: Református Szemle 100 (2007), 1189-1200
 5. Adorjáni Zoltán: A centenáriumi oklevelek átnyújtására. In: Református Szemle 100 (2007), 1325-1326
 6. Adorjáni Zoltán: Biblia és Korán. A 19. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, 2007 augusztus 26-28. In: Református Szemle 100 (2007), 1385-1391
 7. Adorjáni Zoltán: A teljes Biblia cigány nyelven. In: Református Szemle 100 (2007), 1395
 8. Rezi Elek: „A hivatásomat éltem, nem az életemet. Itt voltam.”. In: Keresztény Magvető 113 (2007), 181-187
 9. Visky Sándor Béla: David J. Bosch: Paradigmaváltás a missziológiában. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis (2007), 165-168
 10. Visky Sándor Béla: A vőlegény jegyese. Bonhoeffer centenáriumára. In: Kis Tükör (2007), 6-9
 11. Visky Sándor Béla: A vőlegény jegyese. Bonhoeffer centenáriumára. In: Kis Tükör (2007), 6-9
 12. Visky Sándor Béla: Tőkés morálisan alkalmatlan. In: Élet és Irodalom (2007), 12
 13. Visky Sándor Béla: Adalékok egy kortárs magyar drámához. In: Erdélyi Riport (2007), 6-7
 14. Visky Sándor Béla: Ki őrzi itt a látszatot?. In: Erdélyi Riport (2007), 6-7
 15. Visky Sándor Béla: Március idusán. Szentenciák két hangra. In: Szabadság (2007), 9
 16. Czire Szabolcs: Vége a reverzálisnak? „Új” reverzális-törvénykezés. In: Unitárius Közlöny (2007), 0-0
 17. Benkő Timea: O, miként fogadjalak.... In: Evangélikus Harangszó (2007), 4-5
 18. Benkő Timea: Paul Gerhardt. In: Evangélikus Harangszó (2007), 6

2006

 1. Adorjáni Zoltán: Sajtódélután, Kolozsvár, 2005. november 29. In: Református Szemle 99 (2006), 115
 2. Adorjáni Zoltán: A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Biblikus Kutatóközpontja. In: Református Szemle 99 (2006), 123-126
 3. Adorjáni Zoltán: A Romániai Biblikusok Szövetségének szemináriuma. Kisdisznód, 2006. június 8-9. In: Református Szemle 99 (2006), 347-348
 4. Adorjáni Zoltán: Coetus Theologorum - Sárospatak, 2006. július 24-29. In: Református Szemle 99 (2006), 448-452
 5. Adorjáni Zoltán: Tavaszy Sándor szimpózium. Nagyvárad, 2006. szeptember 14-15. In: Református Szemle 99 (2006), 620
 6. Adorjáni Zoltán: D. Dr. Kozma Zsolt aranygyűrűs teológiai doktor. In: Református Szemle 99 (2006), 828
 7. Geréb Zsolt: Az exegézis és a rendszeres teológia időszerű kapcsolata. In: Az Út 32 (2006), 9-11
 8. Kurta József: 20 éve halt meg Gönczy Lajos. In: Az Út (2006), 37-21
 9. Rezi Elek: Vallás – Teológia – Erkölcs. In: Az Út 32 (2006), 214-219
 10. Rezi Elek: Isten országa munkása. Arthur J. Long (1920-2006) emlékére. In: Keresztény Magvető 112 (2006), 449-453
 11. Balogh Csaba: Fonák világ (1 Kor 1:26–31). In: Igehirdető 17 (2006), 314-317
 12. Visky Sándor Béla: Bátrak látása - látók bátorsága. In: Igehirdető (2006), 425-426
 13. Adorjáni Zoltán: Noé borától az úrvacsora boráig. In: Református Tiszántúl 14 (2006), 4-6
 14. Adorjáni Zoltán: Párbeszéd. In: Református Család (2006), 19
 15. Adorjáni Zoltán, Papp György: Tőkés István megjelent munkái. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkötet Tőkés István kilencvenedik születésnapjára (Kolozsvár: Institutul Teologic Protestant , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 665-671
 16. Visky Sándor Béla: Előszó. In: Mihály Krisztina (szerk.) Victor János: Csendes percek (Kolozsvár: Koinónia 2006), 5-6

2005

 1. Adorjáni Zoltán: Kiállítás. Holland - magyar kapcsolatok a 17-18. században. In: Református Szemle (2005), 117
 2. Adorjáni Zoltán: A therapeuták kontemplatív kegyessége című doktori értkezés rövid bemutatása. In: Református Szemle 98 (2005), 246-252
 3. Adorjáni Zoltán: Zsók Béla: Az andrásfalvi reformátusok két évszázada. In: Református Szemle 98 (2005), 425-428
 4. Adorjáni Zoltán: Megjelent a Collegium Doctorum első száma. In: Református Szemle 98 (2005), 467-469
 5. Kolumbán Vilmos József: Backamadarasi Kiss Gergely élete és munkássága különös tekintettel ágendájára. In: Református Szemle (2005), 485-489
 6. Adorjáni Zoltán: Coetus Theologorum, Budapest, 2005. július 25-30. In: Református Szemle 98 (2005), 569-576
 7. Adorjáni Zoltán: A szenvedéstörténet. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, 2005. szeptember 4-7. In: Református Szemle 98 (2005), 577-589
 8. Adorjáni Zoltán: Miről beszélünk? THÉMA Tanulmányi Napok. In: Református Szemle 98 (2005), 731-732

Pages