Lista de cursuri

Kiss Jenő · Cred 8 · Sem 3 · Őszi

Studentul practicant face cunoștință cu diferitele forme a propovăduirii, recunoaște rolurile si dinamica specifică, pe care le au, precum și relația dintre ele. Aplică conceptele omiletice și ermeneutice, exercită și întărește competențele exegetice și omiletice, practică învățarea experiențială și implementează această formă de învățare în profesia lui.

Kiss Jenő · Cred 5 · Sem 4 · Tavaszi

Studentul practicant se familiarizează cu diferitele forme a propovăduirii, recunoaște rolurile si dinamica specifică, pe care le au, precum și relația dintre ele. Aplică conceptele omiletice și ermeneutice însușite, exercită și întărește competențele exegetice și omiletice, practică învățarea experiențială și implementează această formă de învățare în profesia și în lui.

Kiss Jenő · Cred · Sem 1 · Őszi

Studentul pregătește o slujba religioasă în forma unei lucrări de seminar. Pregătirea trebuie să urmeze metoda însușită.

Studentul aplică cunoștințele teoretice omiletice, exegetice, ermeneutice și retorice pentru a putea redacta prepararea, pregătire unei slujbe religioase in forma unei lucrări de seminar.
Studentul reflectă asupra procesului de pregătire a slujbei religioase și asupra evaluării lucrării de seminar.

Kiss Jenő · Cred 3 · Sem 2 · Tavaszi

Atelierul omiletic oferă studenților posibilitatea de a exercita prepararea unei slujbe religioase și a consolida cunoștințele și îndemânările omiletice, ermeneutice, comunicative și retorice. Lucrul în grup promovează contribuția individuală și interacția dintre membrii grupului. Apostul individual recunoscut confirmă aptitudinea studentului ia interacția întărește spiritul de conlucrare.

Studenții fac cunoștință cu teorie sistemică și cu teorie contextuală. Înțeleg principiile de bază și limbajul acestor teorii. Prin însușirea acestor cunoștințe vor fi în stare să aplice aceste teorii în situații relaționale dificile și să reflecte ajutorarea pastorală acordată familiilor și membrilor de familii.

Kiss Jenő · Cred 6 · Sem 2 · Tavaszi

Studentul face cunoștință prin intermediul cursurilor și a literaturii de specialitate cu aspectele profesionale și personale a conversației pastorale. Într-un prim pas se expune teoria conversației pastorale. În acest scop se descriu teoriile relevante al limbajului (limbaj medial, dialogic), cele mai importante modalități de comunicare (verbală, nonverbală, paraverbală), teoriile relevante de comunicare (nivelurile de comunicare, analiza tranzacțională) și dinamica comunicării.

Kiss Jenő · Cred 4 · Sem 3 · Őszi

Studentul practicant face cunoștință cu practica și cu concepția pastorală al mentorului, învață inițierea relației pastorale și construirea încrederii, precum și susținerea relației și a încrederii, exercită pastorația preventivă, aplică concepțiile poimenice deja însușite, exercită și întărește competențele pastorale profesionale și personale, practică învățarea experiențială și implementează această formă de învățare în profesia lui și în propria identitate profesională.

Kiss Jenő · Cred 8 · Sem 4 · Tavaszi

Studentul practicant învață inițierea relației pastorale și construirea încrederii, precum și susținerea relației și a încrederii, ca pastor ajuta oamenilor și familiilor în nevoi individuale și relaționale, aplică concepțiile poimenice deja însușite, exercită și întărește competențele pastorale profesionale și personale, practică învățarea experiențială și implementează această formă de învățare în profesia lui și în propria identitate profesională.