Lista de cursuri

Kiss Jenő · Cred 8 · Sem 3 · Őszi

Studentul practicant își formează o imagine cât mai complet posibilă despre structura propovăduirii parohiale. De aceea face cunoștință cu diferitele forme de propovăduire, recunoaște rolurile și dinamica specifică, pe care acestea le au, precum și relațiile dintre ele.

Kiss Jenő · Cred 5 · Sem 4 · Tavaszi

Studentul practicant se familiarizează cu structura propovăduirii parohiale/bisericești. De aceea se deprinde cu diferitele forme ale propovăduirii, recunoaște rolurile și dinamica specifică ale acestora, precum și relația dintre ele. El aplică conceptele omiletice și ermeneutice însușite, exersează și întărește competențele exegetice și omiletice, practică învățarea experiențială și implementează această formă de învățare în profesia lui.

Kiss Jenő · Cred · Sem 1 · Őszi

Studentul pregătește o slujbă religioasă în forma unei lucrări de seminar. El urmează pe parcursul pregătirii metoda însușită, folosește abilitățile sale de înțelegere a textului biblic în contextul său istoric, caută punctul critic, unde textul se deschide către prezent (exegeza omiletică), formulează mesajul textului și scopul predicii, întemeind astfel redactarea predicii.

Kiss Jenő · Cred 6 · Sem · Őszi

Studentul aplică cunoștințele teoretice omiletice, exegetice, ermeneutice și retorice pentru a redacta și prepara o slujbă religioasă în forma unei lucrări de seminar. Studentul reflectă asupra procesului de pregătire și asupra evaluării lucrării de seminar.

Kiss Jenő · Cred 3 · Sem 2 · Tavaszi

Atelierul omiletic oferă studenților posibilitatea de a exersa prepararea unei slujbe religioase și de a consolida cunoștințele și îndemânările omiletice, ermeneutice, comunicative și retorice. Activitatea în grup promovează contribuția individuală și interacțiunea dintre membrii grupului. Aportul individual recunoscut confirmă aptitudinea studentului, iar interacțiunea întărește spiritul de conlucrare.

Kiss Jenő · Cred 4 · Sem 1 · Őszi

Studenții fac cunoștință atât cu teoria sistemică cât și cu ceea contextuală. Ei își însușesc principiile de bază și limbajul acestor teorii. Prin aproprierea acestor cunoștințe vor fi capabili să aplice aceste teorii în situații relaționale dificile, și să reflecte asupra ajutorării pastorale acordată familiilor și membrilor de familie.

Kiss Jenő · Cred 6 · Sem 2 · Tavaszi

Studentul face cunoștință prin intermediul cursurilor și a literaturii de specialitate cu aspectele profesionale și personale ale conversației pastorale. Într-un prim pas se expune teoria conversației pastorale. În acest scop se descriu teoriile relevante ale limbajului (limbaj medial, dialogic), cele mai importante modalități de comunicare (verbală, nonverbală, paraverbală), teoriile relevante de comunicare (nivelurile de comunicare, analiza tranzacțională) și dinamica comunicării.

Kiss Jenő · Cred 4 · Sem 3 · Őszi

Studentul practicant face cunoștință cu practica și cu concepția pastorală a mentorului; învață inițierea relației pastorale și construirea încrederii, precum și susținerea relației și a încrederii; exersează pastorația preventivă; aplică concepțiile poimenice deja însușite, exersează și întărește competențele pastorale profesionale și personale; practică învățarea experiențială și implementează această formă de învățare în profesia lui și în propria identitate profesională.

Kiss Jenő · Cred 8 · Sem 4 · Tavaszi

Studentul practicant învață inițierea relației pastorale și construirea încrederii, precum și susținerea relației și a încrederii; ca pastor ajută oamenilor și familiilor în nevoi individuale și relaționale, aplică concepțiile poimenice deja însușite, exersează și întărește competențele pastorale profesionale și personale; practică învățarea experiențială și implementează această formă de învățare în profesia lui și în propria identitate profesională.