Hírek

jan 05 ∙ 14:48 ∙ 1 hét óta

Az Erdélyi Napló írt cikket a Protestáns Teológiai Intézet diákjainak missziós szolgálatairól.

dec 08 ∙ 14:21 ∙ 1 hónap óta

A Protestáns Teológiai Intézet Vegyeskara 2017 folyamán számos istentiszteleten, kórustalálkozón és más, a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából szervezett rendezvényen énekelt.

Akadémiai naptár

Könyvek

Papp György ∙ Sárospatak 2017 ∙ 199 pp.

Ez a doktori dolgozat csupán az Institutio 1559-es kiadásának a szabad akaratról szóló fejezeteiben fellelhető Khrüszosztomosz-idézetekkel foglalkozik, és igyekszik kideríteni, milyen teológiai szempontokat, vagy akár érdekeket akart érvényesíteni Kálvin, amikor ezekben a fejezetekben megfogalmazta az antiókhiai teológiai iskola emlőin nevelkedett pátriárka szabad akarattal kapcsolatos tanításáról alkotott véleményét.

Kozma Zsolt ∙ Kolozsvár 2017 ∙ 195 pp.

A megismerés folyójának a másik partján van egy túlvilág, amely más, mint az innenső. Tudom, hogy ott van Isten és az ő országa minden értékével, de érzékszerveim alkalmatlanok arra, hogy őt megismerjem, és ajándékait birtokba vegyem. És akkor Isten az én múlandókra törekvő, de örök értékekre vágyó világomat összeköti azzal a másikkal.

Tanulmányok

Kolumbán Vilmos József ∙ 2017
In: Korunk 28. (38-45)
Kolumbán Vilmos József ∙ Kolozsvár 2017
In Kolumbán Vilmos József: Non videri, sed esse Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére (44-54)
Adorjáni Zoltán ∙ 2017
In: Református Szemle 2017 (349-362)
Visky Sándor Béla ∙ Budapest 2017
In Unger Zoltán: Föld és Ég II. Tudomány és hit. Geológia és teológia (69-76)
Kiss Jenő ∙ 2017
In: Theológia Szemle 60 (283-289)
Visky Sándor Béla ∙ Budapest 2017
In Szűcs Ferenc: Egyetemes és református. A Második Helvét Hitvallás mai üzenetei (160-175)