Adorjáni Zoltán

Mi ad nekünk bátorságot Isten Igéjének hirdetésére? A helyes teológiai válasz, amelyet illik is mondanunk erre a kérdésre, bizonyára ott már a nyelvünk hegyén; és amikor erre gondolunk, vagy éppen ki is mondjuk ezt, nem feltétlenül esünk a képmutatás bűnébe.

Hogyan és milyen körülmények között történt a vallástétel az ószövetség idején, az intertestamentális korban, majd az első század folyamán, és milyen jellegzetességet mutatnak a felsorolt korokban megfogalmazott vallástételek, illetve hitvallások? Az előadás ezekre a kérdésekre keresi a választ ószövetségi és újszövetségi igehelyek, az intertestamentális korban született iratok és egyéb források alapján.

Fenntartható-e a gyermekkeresztség gyakorlata az egyre inkább individualizálódó, a hit személyes megélését és megvallását központba állító keresztyén szemlélettől áthatott egyházi közgondolkodásban? Nagyobb eséllyel mondhatnánk igent az ősi gyakorlatra, ha meggyőző módon igazolhatnák azt a Biblia alapján.

Oldalak

Subscribe to Adorjáni Zoltán