Pásztori-Kupán István

Ebben az előadásban röviden megvizsgáljuk a reformáció századának hitvallásalkotó lendületét és ennek mozgatórugóit. Szemügyre vesszük, hogy a reformátori hitvallások megalkotása milyen mértékben jelentett felszabadulást a megrögzöttnek vagy megváltoztathatatlannak vélt középkori dogmák némelyike alól, illetve milyen fejlődési irányt ígért a továbbiakra nézve (ld. pl. az 1875-ös debreceni, ill. az 1934-es barmeni nyilatkozatokat).

Ez az előadás az óegyházi hitvallásalkotás és a hitvalláshoz való viszonyulás kérdését mutatja be az egyetemes (Niceai, ún. Niceai-Konstantinápolyi, az efézusi zsinat utáni Egységformula, Kalcedoni, Apostoli stb.), helyi (pl. Antiochiai) vagy éppen egyéni hitvallások kialakulásának és recepciójának történetén keresztül. Különös hangsúlyt fektetünk a hitvallással való azonosulás, illetve az egy vagy több hitvallás kérdésére. Mivel a hitvallás egyszerre egyéni és közösségi ügy, érdemes felfigyelni a hitvallási formulák óegyházi rangsorolására.

Oldalak

Subscribe to Pásztori-Kupán István