Kolumbán Vilmos

Az egyháztörténeti múzeum kiállítása kapcsán műhelybeszélgetést szervezünk, amelynek helyszíne az EREK Múzeuma lesz. A beszélgetés a következő témákra összpontosít: patrimoniális értékmentés; a múlt és a jelen; az egyháztörténet-írás gyakorlati feladatainak számbavétele; az egyházközségek értékeinek megőrzése és szakszerű tárolása.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvbemutatót szervez az Erdélyi református zsinatok iratai forráskiadvány és Protestáns Erdély című tanulmánykötet megjelenése alkalmából.

A könyveket Buzogány Dezső és Kolumbán Vilmos József ismertetik. Az egybegyűlteket köszönti Kató Béla püspök és Kállay Dezső rektor.

Conferința este organizată de Departamentul de Istorie a Bisericii al Institutului Teologic Protestant.

The Conference is organised by the Department of Church History of the Protestant Theological Institute.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Egyháztörténeti Tanszéke által szervezett műhelykonferencián való részvétel előadók és résztvevők számára ingyenes.

Oldalak

Subscribe to Kolumbán Vilmos