Czire Szabolcs publikációi

Könyvek

Czire Szabolcs : "Váljatok általmenőkké!" Evangéliumi forrástanulmányok
Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet, Magyar Unitárius Egyház, 2013. 213 old. | ISBN 9786069349809

Az Újszövetség összefüggésében a „forrás” kifejezés többféle jelentést hordoz, legalább hármat: a bibliai szövegek mögötti írott források, a Bibliába be nem került, azaz forrás-formában megmaradt iratok és a történeti Jézus személyére mutató keresztény és nem-keresztény források jelentését. Az evidensen túl az akadémiai világ nagyon eltérően gondolkozik mindhárom forrás-kérdés terén.

Czire Szabolcs : Újszövetségi bevezetés interdiszciplináris megközelítésben
Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Nyomda, 2010. 351 old. | ISBN 9789735951215

A kötet az újszövetségi írásos hagyományt kialakulásának időrendiségében tárgyalja az evangéliumok mögött álló forrásoktól a levélirodalmon át egészen a Jelenések könyvéig.

Czire Szabolcs : A történeti Jézus. A kutatás múltja és jelene
Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Nyomda, 2009. 509 old. | ISBN 9789736108815

A kötet első nagy része a Jézus-kutatást különféle kontextusok olvasatába elhelyezve tárgyalja: a Jézus-kutatás történetének, módszertanának, a társadalomtudományok hozzájárulásának illetve a történeti Galilea és zsidóság kontextusában. A második nagy rész a mai befolyásosabb Jézus-kutatók munkásságát taglalja, és ezzel együtt az általuk "rekonstruált" Jézus-portrék kritikai bemutatását nyújtja.

Forráskiadványok

Czire Szabolcs : Daltutajok - CD és Daloskönyv
Kolozsvár: Magyar Unitárius Egyház, 2013. 128 old. | ISBN 978606929105

A kiadvány a Czire Szabolcs által vezetett Daltutajok munkacsoport által írt 45 dalt(szöveg és dallam)tartalmazza, hanganyag és kottakönyv formátumban.

Tanulmányok

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2009

2007

2005

2002

1999

1997

Cikkek

2014

2013

2012

2010

2009

2007

2002

2001

Szerkesztett könyvek

Czire Szabolcs : Az Egység tükröződései. Unitárius teológiai tanulmányok
Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet, 2013. 351 old. | ISBN 978-606-93498-1-6
Czire Szabolcs : Unitárius ösvény. Hitelvek és eszmerendszer
Kolozsvár, Budapest: Erdélyi Unitárius Egyház, Országos Dávid Ferenc Egylet, 2010. 159 old.

Hitelvek és eszmerendszer; Egyháztörténeti áttekintés; Híres unitáriusok
http://www.unitarius.org/data/eue/documents/upload/Osveny_2011.pdf

Szaklektorálás, nyelvi lektorálás, nyomdai előkészítés

Czire Szabolcs : Balázs Ferenc: Mesék, amiket neked írtam
Kolozsvár: Magyar Unitárius Egyház, 2013. 0 old.

A Tizenegyekhez tartozó Balázs Ferenc mesék formában megírt szerelmes levelei, melyek eredetileg 1921-ben jelentek meg, a romániai magyar irodalom első kéziratai közé tartoznak. A meséket előadja Ferenczi Enikő. Zenét komponálta: Ercsey-Ravasz Ferenc. Szerkesztő-rendező: Czire Szabolcs.

Czire Szabolcs : Az Unitárius Énekeskönyv énekei
Kolozsvár: Magyar Unitárius Egyház, 2013. 1 old.

Az Unitárus Énekeskönyv énekeinek hanganyaga. Orgona: Kiss Erika. Ének: Kiss Erika, Albert-Nagy Ákos István, Demény Zita.

Mikó Amália : Játékos építkezés vasárnapról vasárnapra
VEN kiadványok 2; Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház, 2011. 200 old. | ISBN 978-606-92910-1-6

Az unitárius vasárnapi iskola egyéves programtervezete 10-13 évesek részére.

Czire Szabolcs : Unitárius ösvény - Hangoskönyv
Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház, 2011. 0 old.

Az azonos című kiadvány hangoskönyv változata. Előadja: Bogdán Zsolt és Csutak Réka színművészek. Zene: Ercsey-Ravasz Ferenc. Hangfelvétel: Solymosi Zsolt. Grafika: Könczey Elemér. Rendező-szerkesztő: Czire Szabolcs.

Újvárosi Katalin : Vasárnapi iskolás kézikönyv
VEN kiadványok 1; Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház, 2010. 240 old. | ISBN 9789738749481

A kötet négy iskolai évre lebontott vasárnapi iskolás segédanyagot tartalmaz.

William R. Murry : Elsősegély a léleknek. A szabadelvű vallás és az élet válságai
Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház, 2005. 176 old. | ISBN 973-87494-0-9

A kötet eredeti címe: A Faith for All Seasons. Liberal Religion and the Crisis of Life.
Az előszóból: "Bármely vallás csak akkor lehet méltó a vallás elnevezésre, ha az egyénnek valamilyen értelmezést nyújt a lét értelméről és céljáról, és segít az életben jelentkező válságok leküzdésében. Az unitárius univerzalizmust többször vádolták azzal, hogy mindezt mellőzi....

Pál Tünde : A lélek kertecskéje. Unitárius vallástan. Tankönyv a III. osztály számára
Kolozsvár: Ábel, 2005. 87 old.

Unitárius vallástankönyv III. osztályosok számára.

Bartha Márta : Megfogom a kezed. Unitárius vallástan. Tankönyv az I. osztály számára
Kolozsvár: Ábel, 2004. 87 old.

Unitárius vallástankönyv I. osztályosok számára.