A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált könyvek

Kozma Zsolt : Szavak az Igéből
Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet, 2004. 260 old.
Visky Sándor Béla : Bizalom a határon. Teológiai esszék és tanulmányok
Kolozsvár: Koinónia, 2003. 240 old. | ISBN 9789738022751

„Hinni annyi, mint túl lenni a halálon. De hogyan lehetünk túl, ha egyszer innen vagyunk? A présbe kényszerültek végső válasza – Jóbné idült javaslata szerint – Isten megátkozása és a pusztulás. Avagy: bizalom a határon.”

Visky ​​S. Béla gondolkodásmódja, érvrendszere és hite egyaránt meggyőző és hiteles. Logikája töretlen, és bár nyilvánvalóan nehéz, sőt kényes...

Kovács László Attila : Éneklő-zenélő egyház
Kolozsvár: Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház, 2003. 1 old.
Kurta József : Sylvester János és magyar humanizmus
Nagyvárad: Királyhágómelléki Református Egyházkerület, 2003. 34 old.

Ez a tanulmány a magyar erazmisták vezéralakjának életét és munkásságát mutatja be.

Kiss Jenő : Die Klage Gottes und des Propheten. Ihre Rolle in der Redaktion und Komposition von Jer 11-12, 14-15 und 18
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 99; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2003. 229 old. | ISBN 3788719443

In den mehrschichtigen Textkomplexen Jer 11-12, 14-15 und 18 stehen die Klagen Gottes und des Propheten nebeneinander. Zwar sind zwischen den göttlichen und prophetischen Klagen keine literarischen Beziehungen erkennbar, die inhaltlichen Affinitäten sind jedoch offensichtlich: Wie Gott über seine Verlassenheit klagt, so klagt Jeremia über seine Isolation, aus der er...

Kurta József : Az Öreg Graduál századai Erdélyben
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 8; Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 2002. 168 old.
Rózsa Huba : A Genesis könyve
: , 2002. 1 old.
Kolumbán Vilmos József : Törvényhozó egyház (1600-1800)
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 9; Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet, 2002. 156 old. | ISSN 1454-0347
Kozma Zsolt : Jézus Krisztus példázatai
Gödöllő: Iránytű, 2002. 552 old. | ISBN 9639055093

A keresztény bibliatudománynak a legkorábbi időktől vágya és törekvése volt, hogy az evangéliumi hagyományban biztosan felismerje azokat a gondolatokat, szavakat, az „ipsissima verba” anyagát, amelyek a legmegbízhatóbban és a legbiztosabban magának Jézusnak az üzenetét és beszédmódját őrzik. Az aligha kétséges, hogy a Mester példázatokban tanított, ezek képi világának...

Kurta József : A Váradi Biblia története
Nagyvárad: Királyhágómelléki Református Egyházkerület, 2002. 34 old.

Oldalak