Erős igék: ismeretellenőrzés. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.