Lelkigondozási gyakorlat I

A gyakorló teológus gyakorolja a kapcsolatteremtést és a bizalomépítést, valamint a kapcsolat és a bizalom megőrzését, fenntartását. Alkalmazza a korábban elsajátított lelkigondozói ismereteket, begyakorolja és megerősíti a szakmai és személyes lelkigondozói kompetenciákat. Továbbá gyakorolja a saját tapasztalat alapján történő személyes és irányított tanulást, és beépíti ezt a tanulási formát a szolgálatába és az életébe, mint annak szerves részét.

Ennek érdekében családokat látogat és lelkigondozó beszélgetéseket folytat. A családlátogatáskor figyelembe veszi annak sajátosságait, a lelkigondozói beszélgetésekben alkalmazza a lelkigondozás elméleti alapjait és követi a lelkigondozói beszélgetés kidolgozott menetét. Személyesen reflektál írásban mind a családlátogatásra, mind a lelkigondozói beszélgetésre, szem előtt tartva a lelkigondozói jegyzőkönyv (protokoll, verbatim) írásának szabályait. A gyakorló teológus bemutat egy lelkigondozói jegyzőkönyvet, amelyet a szaktanár vezetésével csoportban megbeszélnek.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A mentori kísérettel történő gyakorlat a fejleszti a hallgató lelkigondozói kompetenciáit.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
4 óra/hét 0 0 4
56 óra/szemeszter 0 0 56
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 160
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 0
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 80
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 20
Személyre szabott konzultáció 4
Szorgalmi idő összesen 104

Vizsgáztatás

A hallgató az írásban leadott, csoportban bemutatott, megbeszélt és kiértékelt lelkigondozói jegyzőkönyvre érdemjegyet kap. A bemutatást a szaktanár irányítja, a soros hallgató indítja, megadva a számára fontos szempontokat, a csoport visszajelző csoportként vesz részt. A csoport tagjai idegen, a bemutatás anyagát hozó hallgató pedig a saját szolgálati tapasztalata irányított kiértékelése alapján tanul. Az érdemjegy odaítélésének feltétele az összes lelkigondozói szolgálat elvégzése és annak dokumentálása.