Homiletikai gyakorlat II

A gyakorló teológiai hallgató megismerkedik a gyülekezeti igehirdetés legkülönbözőbb alkalmaival, és betekintést nyer azok szerepébe, dinamikájába és a közöttük lévő összefüggésekbe. Alkalmazza a korábban elsajátított írásmagyarázati és homiletikai elméleteket, begyakorolja és megerősíti az írásmagyarázati és homiletikai kompetenciáikat; továbbá a gyakorolja a tapasztalat-alapú személyes és irányított tanulást, és beépíti ezt a tanulási formát a szolgálatába és az életébe.

Ennek érdekében részt vesz igehirdetési alkalmakon, magában kielemzi azokat (megfogalmazza a tanultakat) és a megfogalmazódott kérdéseket megbeszéli a mentorával. Az igehirdetéseire rendszeresen és módszeresen készül az elsajátított homiletikai elmélet és módszertan szerint. Személyesen és rendszeresen reflektál az igehirdetéseire írásban, figyelembe véve a reflektálás legfontosabb elemeit, meghallgatva a közvetlen visszajelzéseket és a teológiai intézetben bemutatott istentisztelet szakmai kiértékelését.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A mentori kísérettel történő gyakorlat a fejleszti a hallgató igehirdetői kompetenciáit.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
4 óra/hét 0 0 4
56 óra/szemeszter 0 0 56
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 150
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 0
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 80
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 10
Személyre szabott konzultáció 4
Szorgalmi idő összesen 94

Vizsgáztatás

A hallató az elvégzett szolgálatok alapján érdemjegyet kap. Az érdemjegyet a teológiai intézetben írásban és videofelvételen bemutatott szolgálatra kapja. A bemutatást a szaktanár irányítja, a soros hallgató indítja, megadva a számára fontos szempontokat, a csoport visszajelző csoportként vesz részt. A csoport tagjai idegen, a bemutatás anyagát hozó hallgató pedig a saját szolgálati tapasztalata irányított kiértékelése alapján tanul. Az érdemjegy odaítélésének feltétele az összes igehirdetői szolgálat elvégzése és annak dokumentálása.