Hírek, közlemények, hirdetések

2015 Szeptember 10 ∙ 18:37 ∙ 2 év óta

Az Erasmus+ program első évének számadatai alapján a program nagy lendülettel indult és sikeresnek mondható.

2015 Szeptember 01 ∙ 17:01 ∙ 2 év óta

A frissen beindul Erasmus+ hallgatói mobilitási program lehetővé tette, hogy hallgatóik pályázhassanak nyári szakgyakorlatra.

2015 Július 23 ∙ 11:04 ∙ 2 év óta

A Teológiai Intézet pótfelvételi vizsgát hirdet a 2015–2016. tanulmányi évre erdélyi református férfi jelentkezők számára. A felvételi időpontja: 2015. szeptember 15-17.

2015 Július 22 ∙ 15:42 ∙ 2 év óta

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet pályázatot hirdet számítógépes-hálózati rendszergazdai állás betöltésére. Pályázati határidő: 2015. július 29.

2015 Július 06 ∙ 15:30 ∙ 2 év óta

Az Intézetben folyó felújítási munkálatok miatt a református előfelvételi és felvételi ügyvitel és vizsgák helyszíne a mellékelt leírás szerint alakul.

2015 Június 29 ∙ 21:13 ∙ 2 év óta

A vasárnap délutáni tanévzáró ünnepélyen elhangzott a rektori évértékelő beszéd, sor került a jutalomdíjak kiosztására és az ötven éve végzett lelkipásztorok emlékokleveleinek átadására.

2015 Június 29 ∙ 20:10 ∙ 2 év óta

2015. június 28-án ünnepi istentisztelet keretében tíz erdélyi és királyhágómelléki református hallgató kibocsátására és ünnepélyes fogadalomtételére került sor a Teológiai Intézet Dísztermében.

2015 Június 29 ∙ 19:37 ∙ 2 év óta

A 2014-2015-ös akadémiai év záró istentiszteletén öt unitárius hallgató búcsúzott el bensőséges hangulatban a diákévektől, Kolozsvár belvárosi unitárius templomában.

2015 Június 08 ∙ 14:00 ∙ 2 év óta

A nagyméretű átépítési munkálatok miatt 2015. augusztus elsejétől a felújítás befejezéséig a könyvtári szolgálat szünetelni fog.

2015 Május 25 ∙ 12:53 ∙ 2 év óta

Roland újszövetségi témakörben írt dolgozatot, Időszemlélet és eszkatológia Cullmann teológiai gondolkodásában címmel. A dolgozat megvédésére 2015. május 22-én került sor.

Oldalak