Hírek, közlemények, hirdetések

2015 November 28 ∙ 16:52 ∙ 2 év óta

A Teológiai Intézetben 2014 őszén indult az Erasmus+ program. A bemutatott adatok tükrében a 2014/2015-ös tanév a programot illetően rendkívül sikeresnek mondható.

2015 November 26 ∙ 10:56 ∙ 2 év óta

Ezen az eseményen, amelyre a Romániai Magyar Dalosszövetségi 2015-ös évi közgyűlésén került sor, a díjazott tevékenységét Kovács László Attila, a KPTI egykori tanára és karnagya méltatta.

2015 November 24 ∙ 10:00 ∙ 2 év óta

Intézetünk emeritus professzora a Magyar Református Egyház Zsinatának csütörtöki ülésén vette át a tudományos kutatói tevékenységéért járó kitüntetést.

2015 November 12 ∙ 22:44 ∙ 2 év óta

Az esemény mottója akár a "Bezzeg a mi időnkben..." is lehetett volna. Gyakran halljuk ezt a sóhajt, felkiáltást, de általában csak halvány sejtelmünk van arról, hogy ez mit takar.

2015 November 09 ∙ 20:57 ∙ 2 év óta

A kolozsvári püspökség és teológiai intézet között nincs nagy távolság. Gyalogosan kb. 10 percre fekszik egyik a másiktól. Mégis néha úgy érezzük, a fizikai közelség nem elég ahhoz, hogy jó kapcsolat legyen a két intézet között.

2015 November 04 ∙ 09:13 ∙ 2 év óta

A gyermekkori szorongás oldása bibliai történetekkel című doktori dolgozat nyilvános védésére a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen került sor 2015. november 3-án.

2015 November 02 ∙ 16:46 ∙ 2 év óta

A szerződés értelmében a jövőben lehetőség nyílik a különböző oktatói és tudományos-kutatói területen történő együttműködésre.

2015 Október 21 ∙ 19:54 ∙ 2 év óta

Bacsó István a 2015-2016-os akadémiai évben Heidelbergben tanult a Gustav Adolf Werk támogatásával. Az alábbiakban az erről készült élménybeszámoló olvasható.

2015 Október 21 ∙ 19:28 ∙ 2 év óta

A 2014-2015-ös tanévben Gál Bella és Kovács Zoltán a Gustav Adolf Werk alapítvány támogatásával a Lipcsei Egyetem teológiai fakultásán tanultak.

2015 Október 16 ∙ 21:35 ∙ 2 év óta

A pályázat célja a hallgatók nemzetközi oktatási, kulturális és szakmai cseretevékenységének támogatása. A pályázatok leadási határideje: 2015. október 30.

Oldalak