Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted! Unitárius évzáró és kibocsátó

A 2016-2017-es tanévet záró istentisztelet keretében kibocsátották az unitárius kar négy hallgatóját, akik egy út végéhez értek, és egy újabb, a lelkészi hivatás útja előtt állnak.


A tanévet lezáró júniusi vizsgaidőszakban négy unitárius hallgató tett sikeres magiszteri vizsgát és lépett ki a Teológiai Intézet kapuin. A végzős hallgatók 2017. június 25-én a Belvárosi Unitárius Egyházközség templomában tartott istentisztelet keretén belül búcsúztak.

Az istentiszteleten a szószéki szolgálatot Rácz Norbert Zsolt, az egyházközség lelkésze végezte, aki 1 Kir 19,5-8 alapján szólt a végzős hallgatókhoz a lelkészi élet szépségeiről és viszontagságairól, és biztatva bocsátotta útra őket. Az istentisztelet keretén belül dr. Rezi Elek az unitárius kar dékánja tanévet záró beszédjében mutatta be és adta át hivatalosan a négy hallgatót a Magyar Unitárius Egyháznak. A végzős diákok részéről Palkó Zalán Koppány mondott búcsúbeszédet. A teológiai hallgatók nevében Farkas Orsolya, I. éves magiszteri hallgató búcsúzott a végzős évfolyamtól. Az istentiszteletet a teológiai hallgatók rövid műsora zárta.

Ebben az évben az unitárius karon négy hallgató, Bardócz-Tódor András, Benedek Csongor, Palkó Zalán Koppány és Szombatfalvi Csongor zárta le tanulmányi éveit, akik ősztől elkezdik gyakornoki szolgálataikat a Magyar Unitárius Egyház valamelyik egyházközségében.

Beszámoló
Magyari Zita teológiai hallgató

Kapcsolódó képgaléria

Rácz Norbert igehirdetése
Rácz Norbert igehirdetése
Rezi Elek unitárius dékán évértékelő beszéde
Rezi Elek unitárius dékán évértékelő beszéde
Farkas Orsolya búcsúzik a végzős hallgatóktól
Farkas Orsolya búcsúzik a végzős hallgatóktól
Tanévzáró istentisztelet a belvárosi unitárius templomban
Tanévzáró istentisztelet a belvárosi unitárius templomban
Palkó Zalán Koppány búcsúzik a végzős hallgatók nevében
Palkó Zalán Koppány búcsúzik a végzős hallgatók nevében
A végzős hallgatók és tanáraik
A végzős hallgatók és tanáraik
A 2016-2017. végzős magiszteri hallgatói
A 2016-2017. végzős magiszteri hallgatói
Rácz Norbert igehirdetése
Rácz Norbert igehirdetése
Rezi Elek unitárius dékán évértékelő beszéde
Rezi Elek unitárius dékán évértékelő beszéde
Farkas Orsolya búcsúzik a végzős hallgatóktól
Farkas Orsolya búcsúzik a végzős hallgatóktól