Az ószövetségi világkép és annak kálvini recepciója

Kató Szabolcs Ferencz: Az ószövetségi világkép és annak kálvini recepciója. In: Horváth I., Orlovszky G. (ed.): Mikro & Makro. Ariadne Könyvek 6. Budapest: , 2013. 153-163