Short notes and reviews published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2007

 1. Sándor Béla Visky : A vőlegény jegyese. Bonhoeffer centenáriumára. In: Kis Tükör (2007), 6-9
 2. Sándor Béla Visky : A vőlegény jegyese. Bonhoeffer centenáriumára. In: Kis Tükör (2007), 6-9
 3. Sándor Béla Visky : Tőkés morálisan alkalmatlan. In: Élet és Irodalom (2007), 12
 4. Sándor Béla Visky : Adalékok egy kortárs magyar drámához. In: Erdélyi Riport (2007), 6-7
 5. Sándor Béla Visky : Ki őrzi itt a látszatot?. In: Erdélyi Riport (2007), 6-7
 6. Sándor Béla Visky : Március idusán. Szentenciák két hangra. In: Szabadság (2007), 9
 7. Szabolcs Czire: Vége a reverzálisnak? „Új” reverzális-törvénykezés. In: Unitárius Közlöny (2007), 0-0
 8. Tímea Benkő: O, miként fogadjalak.... In: Evangélikus Harangszó (2007), 4-5
 9. Tímea Benkő: Paul Gerhardt. In: Evangélikus Harangszó (2007), 6

2006

 1. Zoltán Adorjáni: Sajtódélután, Kolozsvár, 2005. november 29. In: Református Szemle 99 (2006), 115
 2. Zoltán Adorjáni: A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Biblikus Kutatóközpontja. In: Református Szemle 99 (2006), 123-126
 3. Zoltán Adorjáni: A Romániai Biblikusok Szövetségének szemináriuma. Kisdisznód, 2006. június 8-9. In: Református Szemle 99 (2006), 347-348
 4. Zoltán Adorjáni: Coetus Theologorum - Sárospatak, 2006. július 24-29. In: Református Szemle 99 (2006), 448-452
 5. Zoltán Adorjáni: Tavaszy Sándor szimpózium. Nagyvárad, 2006. szeptember 14-15. In: Református Szemle 99 (2006), 620
 6. Zoltán Adorjáni: D. Dr. Kozma Zsolt aranygyűrűs teológiai doktor. In: Református Szemle 99 (2006), 828
 7. Zsolt Geréb: Az exegézis és a rendszeres teológia időszerű kapcsolata. In: Az Út 32 (2006), 9-11
 8. Kurta József: 20 éve halt meg Gönczy Lajos. In: Az Út (2006), 37-21
 9. Elek Rezi: Vallás – Teológia – Erkölcs. In: Az Út 32 (2006), 214-219
 10. Elek Rezi: Isten országa munkása. Arthur J. Long (1920-2006) emlékére. In: Keresztény Magvető 112 (2006), 449-453
 11. Csaba Balogh: Fonák világ (1 Kor 1:26–31). In: Igehirdető 17 (2006), 314-317
 12. Sándor Béla Visky : Bátrak látása - látók bátorsága. In: Igehirdető (2006), 425-426
 13. Zoltán Adorjáni: Noé borától az úrvacsora boráig. In: Református Tiszántúl 14 (2006), 4-6
 14. Zoltán Adorjáni: Párbeszéd. In: Református Család (2006), 19
 15. Zoltán Adorjáni, György Papp: Tőkés István megjelent munkái. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkötet Tőkés István kilencvenedik születésnapjára (Kolozsvár: Protestant Theological Institute , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 665-671
 16. Sándor Béla Visky : Előszó. In: Mihály Krisztina (szerk.) Victor János: Csendes percek (Kolozsvár: Koinónia 2006), 5-6

2005

 1. Zoltán Adorjáni: Kiállítás. Holland - magyar kapcsolatok a 17-18. században. In: Református Szemle (2005), 117
 2. Zoltán Adorjáni: A therapeuták kontemplatív kegyessége című doktori értkezés rövid bemutatása. In: Református Szemle 98 (2005), 246-252
 3. Zoltán Adorjáni: Zsók Béla: Az andrásfalvi reformátusok két évszázada. In: Református Szemle 98 (2005), 425-428
 4. Zoltán Adorjáni: Megjelent a Collegium Doctorum első száma. In: Református Szemle 98 (2005), 467-469
 5. Vilmos József Kolumbán: Backamadarasi Kiss Gergely élete és munkássága különös tekintettel ágendájára. In: Református Szemle (2005), 485-489
 6. Zoltán Adorjáni: Coetus Theologorum, Budapest, 2005. július 25-30. In: Református Szemle 98 (2005), 569-576
 7. Zoltán Adorjáni: A szenvedéstörténet. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, 2005. szeptember 4-7. In: Református Szemle 98 (2005), 577-589
 8. Zoltán Adorjáni: Miről beszélünk? THÉMA Tanulmányi Napok. In: Református Szemle 98 (2005), 731-732
 9. Zoltán Adorjáni: 30 éves az új fordítású protestáns Biblia. 2005. nov. 7-8. In: Református Szemle 98 (2005), 735-738
 10. Zoltán Adorjáni: 15 éves a kolozsvári református egyházi rádiószolgálat. In: Református Szemle 98 (2005), 740-743
 11. Zoltán Adorjáni: József és Aszeneth apokrif története. In: Keresztény Szó 16 (2005), 15-17
 12. Csaba Balogh: Időszerűtlen gondolatok Reformáció ünnepére. In: A Farkas utcai Harang (2005), 2
 13. Tímea Benkő: A böjt régen és ma. In: Evangélikus Harangszó (2005), 3-4

Pages