Short notes and reviews published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2007

 1. Zoltán Adorjáni: Előszó. In: Református Szemle 100 (2007), 448
 2. Zoltán Adorjáni: Dr. Tavaszy Sándor: Református dogmatika. In: Református Szemle 100 (2007), 698-699
 3. Zoltán Adorjáni: Keresztény Magvető. 112. évfolyam, 2006, 4. szám. In: Református Szemle 100 (2007), 700
 4. Zoltán Adorjáni: In memoriam dr. Pásztor János. Hálás búcsúszó. In: Református Szemle 100 (2007), 702-705
 5. Zoltán Adorjáni: Viszontköszöntés. In: Református Szemle 100 (2007), 719-726
 6. Zoltán Adorjáni: Coetus Theologorum, Pápa, 2007. július 23-28. In: Református Szemle 100 (2007), 1069-1071
 7. Sándor Béla Visky : Versek, esszék. In: Református Szemle 100 (2007), 1189-1200
 8. Zoltán Adorjáni: A centenáriumi oklevelek átnyújtására. In: Református Szemle 100 (2007), 1325-1326
 9. Zoltán Adorjáni: Biblia és Korán. A 19. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, 2007 augusztus 26-28. In: Református Szemle 100 (2007), 1385-1391
 10. Zoltán Adorjáni: A teljes Biblia cigány nyelven. In: Református Szemle 100 (2007), 1395
 11. Elek Rezi: „A hivatásomat éltem, nem az életemet. Itt voltam.”. In: Keresztény Magvető 113 (2007), 181-187
 12. Sándor Béla Visky : David J. Bosch: Paradigmaváltás a missziológiában. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis (2007), 165-168
 13. Sándor Béla Visky : A vőlegény jegyese. Bonhoeffer centenáriumára. In: Kis Tükör (2007), 6-9
 14. Sándor Béla Visky : A vőlegény jegyese. Bonhoeffer centenáriumára. In: Kis Tükör (2007), 6-9
 15. Sándor Béla Visky : Tőkés morálisan alkalmatlan. In: Élet és Irodalom (2007), 12
 16. Sándor Béla Visky : Adalékok egy kortárs magyar drámához. In: Erdélyi Riport (2007), 6-7
 17. Sándor Béla Visky : Ki őrzi itt a látszatot?. In: Erdélyi Riport (2007), 6-7
 18. Sándor Béla Visky : Március idusán. Szentenciák két hangra. In: Szabadság (2007), 9
 19. Szabolcs Czire: Vége a reverzálisnak? „Új” reverzális-törvénykezés. In: Unitárius Közlöny (2007), 0-0
 20. Tímea Benkő: O, miként fogadjalak.... In: Evangélikus Harangszó (2007), 4-5
 21. Tímea Benkő: Paul Gerhardt. In: Evangélikus Harangszó (2007), 6

2006

 1. Zoltán Adorjáni: Sajtódélután, Kolozsvár, 2005. november 29. In: Református Szemle 99 (2006), 115
 2. Zoltán Adorjáni: A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Biblikus Kutatóközpontja. In: Református Szemle 99 (2006), 123-126
 3. Zoltán Adorjáni: A Romániai Biblikusok Szövetségének szemináriuma. Kisdisznód, 2006. június 8-9. In: Református Szemle 99 (2006), 347-348
 4. Zoltán Adorjáni: Coetus Theologorum - Sárospatak, 2006. július 24-29. In: Református Szemle 99 (2006), 448-452
 5. Zoltán Adorjáni: Tavaszy Sándor szimpózium. Nagyvárad, 2006. szeptember 14-15. In: Református Szemle 99 (2006), 620
 6. Zoltán Adorjáni: D. Dr. Kozma Zsolt aranygyűrűs teológiai doktor. In: Református Szemle 99 (2006), 828
 7. Zsolt Geréb: Az exegézis és a rendszeres teológia időszerű kapcsolata. In: Az Út 32 (2006), 9-11
 8. Kurta József: 20 éve halt meg Gönczy Lajos. In: Az Út (2006), 37-21
 9. Elek Rezi: Vallás – Teológia – Erkölcs. In: Az Út 32 (2006), 214-219
 10. Elek Rezi: Isten országa munkása. Arthur J. Long (1920-2006) emlékére. In: Keresztény Magvető 112 (2006), 449-453
 11. Csaba Balogh: Fonák világ (1 Kor 1:26–31). In: Igehirdető 17 (2006), 314-317
 12. Sándor Béla Visky : Bátrak látása - látók bátorsága. In: Igehirdető (2006), 425-426
 13. Zoltán Adorjáni: Noé borától az úrvacsora boráig. In: Református Tiszántúl 14 (2006), 4-6
 14. Zoltán Adorjáni: Párbeszéd. In: Református Család (2006), 19
 15. Zoltán Adorjáni, György Papp: Tőkés István megjelent munkái. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkötet Tőkés István kilencvenedik születésnapjára (Kolozsvár: Protestant Theological Institute , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 665-671
 16. Sándor Béla Visky : Előszó. In: Mihály Krisztina (szerk.) Victor János: Csendes percek (Kolozsvár: Koinónia 2006), 5-6

2005

 1. Zoltán Adorjáni: Kiállítás. Holland - magyar kapcsolatok a 17-18. században. In: Református Szemle (2005), 117
 2. Zoltán Adorjáni: A therapeuták kontemplatív kegyessége című doktori értkezés rövid bemutatása. In: Református Szemle 98 (2005), 246-252
 3. Zoltán Adorjáni: Zsók Béla: Az andrásfalvi reformátusok két évszázada. In: Református Szemle 98 (2005), 425-428
 4. Zoltán Adorjáni: Megjelent a Collegium Doctorum első száma. In: Református Szemle 98 (2005), 467-469

Pages